Onderzoekers van de TU Delft doen wereldwijd toonaangevend onderzoek op uiteenlopende gebieden als quantum-nano, bio-nanotechnologie, civiele techniek, maritieme techniek, bouwkunde, transport, watermanagement, lucht- en ruimtevaarttechnologie en robotica. Een deel van hen ontving een eervolle onderscheiding of prijs voor hun wetenschappelijke prestaties of kreeg een omvangrijke onderzoekssubsidie toegekend. Met trots presenteren wij bij deze een selectie van deze prijzen en de wetenschappers die ze hebben gewonnen.

Op deze pagina hebben we zowel de excellentieprogramma’s opgenomen van de ERC en NWO, die in brede zin gezien worden als belangrijke indicatoren voor wetenschappelijke excellentie (zie bijvoorbeeld de nationale Balans van de Wetenschap), alsmede belangrijke erkenningen die zich specifiek richten op de Technische Wetenschappen. 

Fotocredits header: NWO, fotografie: Bram Saeys

Excellentieprogramma's

De Europese Unie kent via de European Research Council (ERC) beurzen toe aan wetenschappers die fundamenteel en grensverleggend onderzoek doen. De ERC kent vijf typen beurzen toe. De persoonlijke beurzen zijn er voor startende onderzoekers (Starting Grant) tot meer ervaren (Consolidator Grant) en gevestigde onderzoekers die leidend zijn in hun vakgebied (Advanced Grant).

De ERC Proof of Concept beurs helpt ERC-beurshouders de kloof te overbruggen tussen onderzoek en het commercieel of maatschappelijk potentieel. Naast persoonlijke beurzen kent ERC ook een beurs toe aan baanbrekende interdisciplinaire samenwerkingsverbanden: de Synergy Grant. Op de ERC website zijn ERC toekenningen aan Delftse wetenschappers opgenomen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste financiers van wetenschap in Nederland. De organisatie rijkt onder andere de Spinozapremie uit - de hoogste onderscheiding in Nederland voor fundamentele wetenschap. Als de evenknie hiervan binnen de toegepaste wetenschappen kan de Stevinpremie worden beschouwd. Daarnaast kent NWO de voornaamste, nationale persoonsgebonden excellentiesubsidies toe, de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) voor onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen. Excellent teamwork kan binnen Nederland worden onderscheiden met een Zwaartekrachtsubsidie, bedoeld voor wetenschappelijke consortia die de potentie hebben om tot de wereldtop op hun gebied te gaan behoren.

Hieronder volgt een overzicht van de NWO-toekenningen van het afgelopen jaar.

Vici 2020

Protein Sequencing Using Ultrahigh Resolution Single-Molecule Fluorescence
Dr. C. Joo

Vidi 2020

Assess bridge safety from space
Dr. G. Giardina

Hyperrealistic robotic systems to maximize post-stroke recovery
Dr. L. Marchal-Crespo

Veni 2020

Unravelling the aerodynamics of mating mosquitoes
Dr. A-J. Buchner

HARMONIA: Trustworthy Mobile Robotics
Dr. L. Ferranti

Widely available sensors help us find our way indoors
Dr. ir. drs. M. Kok

(To) correct compensation
Dr. ir. E. van der Kruk

Single-electron sensor of Majorana particles
Dr. F.K. Malinowski

Trustworthy programming languages for trustworthy software
Dr. J. Cockx

Enabling accurate computer simulations by developing the mathematics of splines
Dr. ir. D. Toshniwal,

A multiscale approach towards future road infrastructure: How to design sustainable paving materials?
Dr. A. Varveri

CrowdIT Space: design and impact assessment of IT-based crowd management solutions for pedestrian spaces
Dr. ir. D.C. Duives

Designing for the future: improving technological and policy decision-making for sustainable aviation
Dr. I.C. Dedoussi

Autonomous drones flocking for search-and-rescue
Dr. A. Jamshidnejad

Modeling Solid-State Batteries, creating a multiscale bridge between computations and experiments for superior electrochemical storage
Dr. ir. A. Vasileiadis

Her Office: a historical analysis of the role of gender in the design of corporate buildings and interiors, 1950-present
Dr A.R. Thomas

Zooming in on star factories in the early Universe
Dr M. Rybak

Behalve algemene prijzen en toekenningen, zijn er binnen de technische en beta- wetenschappen specifieke onderscheidingen die als een proxy voor excellentie kunnen worden beschouwd.  Belangrijke erkenningen zijn onder meer de Prins Friso Ingenieursprijs, die jaarlijks toegekend wordt aan de Nederlandse ingenieur van het jaar: een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Eens in de vijf jaar staat bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs de natuurkunde centraal, eveneens eens in de vijf jaar gaat de prijs naar vernieuwende wetenschap op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

2020
In 2020 zijn de uitreikingen van verschillende prijzen helaas gecanceld of uitgesteld. Desondanks werden verschillende van specifieke onderscheidingen voor technische en bètawetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers.
Zo ging de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek voor de tweede keer op rij naar een wetenschapper van de TU Delft: dit jaar naar prof.dr. Pablo Cesar. Deze prijs heeft hij ontvangen voor zijn onderzoek naar het modelleren en besturen van complexe collecties media-objecten. Ook ontving dr. Emiel Lorist de KWG-prijs (Koninklijk Wiskundig Genootschap) voor zijn promotieonderzoek. Dr.ir. Ad van Well kreeg, samen met collega’s van 3mE, de Vanadium Award voor het beste wetenschappelijke artikel met betrekking tot onderzoek naar vanadium. Ook ontving dr. Arthur Gorter de Vries (Biotechnology) de Westerdijk Award voor het beste proefschrift van het jaar in de categorie Environmental & Applied Microbiology. Uit dezelfde onderzoeksgroep ontving Jasmijn Hassing de Kiem Award van de KNVM/MVMM voor jonge microbiologen. De H.I. Waterman Sustainability Award ging in 2020 naar dr.ir. Marie-Eve Aubin-Tam. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper binnen de Applied Sciences van de TU Delft die bijdraagt aan ontwikkelingen die tegelijkertijd de economie versterken en het milieu verbeteren.

2019
In 2019 werden verschillende van deze specifieke onderscheidingen voor technische en beta-wetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers. Zo kende het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de KIVI Academic Society Award 2019 toe aan Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability en kreeg Prof.dr. Kobus Kuipers als een van de grondleggers van de ‘nanofotonica’ de Physicaprijs 2019, een prijs jaarlijks uitgereikt aan een eminente in Nederland werkzame natuurkundige. Ook ontving Prof.dr. Elmar Eisemann de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2019, heeft Dr. Dion Gijswijt de tweejaarlijkse N.G. de Bruijn Prijs van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in ontvangst genomen voor zijn invloedrijke wiskundige paper over combinatorische optimalisatie, won Dr. Menno Veldhorst de Nicholas Kurti Science Prize 2019 voor zijn baanbrekende onderzoek naar quantumbits op basis van silicum en germanium en heeft Prof.dr. Dariu Gavrila de Outstanding Research Award 2019 ontvangen van de IEEE Intelligent Transportation Systems (ITS) Society.

2018
In 2018 werden verschillende van deze specifieke onderscheidingen voor technische en beta-wetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers. Zo kreeg dr. Nima Tolou de Prins Friso Ingenieursprijs voor de Nederlandse Ingenieur van het jaar toegekend, ontving prof.dr. Mark van Loosdrecht de prestigieuze Stockholm Water Prize, is prof.ir.em. Hans de Jonge voor zijn inspanningen binnen de vakgebieden Volkshuisvesting en Stedebouw onderscheiden met de Hudig Penning die slechts eens in de vijf jaar wordt uitgereikt, ontving prof.dr.ir. Sybrand van der Zwaag als eerste Nederlandse wetenschapper de Grande Médaille van de Franse Materiaalkunde-vereniging SF2M (Société Française de Metallurgie et de Matériaux), kreeg prof.dr. Jack Pronk de International Metabolic Engineering Award voor zijn bijdrage aan de metabolische engineering en ontving prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen een Distinguished Membership and Distinguished Achievement Award van de Society of Petroleum Engineers.
Wetenschap, technologie en design, dat zijn de hoekstenen van het onderzoek aan de TU Delft. Soms krijgen onderzoekers van de TU Delft ook designprijzen toegekend. Een nieuw grijperontwerp ontwikkeld door het team van transporttechnoloog dr.ir. Dingena Schott in samenwerking met de Nederlandse grijperfabrikant Nemag, ontving in 2018 de Red Dot Award, een internationale designprijs. Eerder ontving het ontwerp al een Innovative Technology Award.

Zie voor meer prijzen en toekenningen het overzicht met gerelateerde nieuwsberichten op deze pagina.

Gerelateerde berichten

03 mei 2022

Zwaartekracht-financiering voor levende cellen consortium

Zwaartekracht-financiering voor levende cellen consortium

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Zwaartekracht-subsidie van 20,8 miljoen euro toegekend aan het IMAGINE! consortium, waar TU Delft onderzoekers Elizabeth Carroll, Sjoerd Stallinga (allebei ImPhys) en Carlas Smith (3ME) deel van uitmaken.

15 maart 2022

Vici’s voor twee Delftse toponderzoekers

Vici’s voor twee Delftse toponderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan twee Delftse wetenschappers een Vici-financiering toegekend van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen zij gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

11 januari 2022

ERC Starting Grant voor vier Delftse onderzoekers

ERC Starting Grant voor vier Delftse onderzoekers

De European Research Council (ERC) heeft de ERC Starting Grants voor jonge onderzoekers bekend gemaakt. Vier van hen zijn wetenschappers van TU Delft. Deze Europese subsidie van 1,5 miljoen euro voor een programma van vijf jaar, is bedoeld om individuele wetenschappers hun eigen teams te laten opbouwen en baanbrekend onderzoek te doen.

16 december 2021

Veni’s voor zeven Delftse toponderzoekers

Veni’s voor zeven Delftse toponderzoekers

NWO heeft 89 veelbelovende jonge wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen ENW en ZonMw een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

13 december 2021

Ronald Hanson wint Physicaprijs 2022

Ronald Hanson wint Physicaprijs 2022

De Physicaprijs 2022 is toegekend aan Ronald Hanson, vooraanstaand professor in quantumcomputing en quantuminternet aan de TU Delft en groepsleider bij QuTech. De prijs komt hem volgens de Nederlandse Natuurkundige Vereniging om meerdere redenen toe.


/* */