Delft Research-based Initiatives

Gezondheid, energie, globalisering en infrastructuren & mobiliteit zijn de grote maatschappelijke thema's van nu. Daarom heeft de TU Delft op deze vier gebieden Delft Research based Initiatives opgericht. Een DRI richt zich op het leveren van cruciale wetenschappelijke bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die binnen deze vier thema’s aan de orde zijn. Hiertoe wordt gewerkt vanuit een thematische multidisciplinaire samenwerking. De DRI’s zijn de gesprekspartners voor overheid en bedrijfsleven, signaleren kansen en brengen innovatieve wetenschap actief voor het voetlicht.