Delft Young Academy

Op initiatief van de vier Delftse leden van de Jonge Akademie en met steun van het College van Bestuur en de decanen is de Delft Young Academy (DYA) op 15 februari 2022 opgericht en is het eerste enthousiaste en ambitieuze bestuur benoemd. Op 15 maart vond de presentatie van het bestuur plaats. Kijk het hier terug!

Delft Young Academy: onze visie

De Delft Young Academy (DYA) is een inclusief platform voor het ontwikkelen van academisch leiderschap van en samenwerking tussen jonge wetenschappers. Toekomstige leiders van de TU Delft moeten bereid en in staat zijn voorbij de grenzen van hun discipline en faculteit te kunnen denken. De DYA kan de jonge onderzoekers beter voorbereiden op deze rol. DYA helpt haar leden met het bouwen van een universiteitsbreed netwerk van wetenschappers. Ook bouwt DYA contacten op met externe stakeholders (denk aan aansluiting met andere jonge academies, de nationale Jonge Akademie, KNAW, NWO of OCW). Hierdoor kunnen leden allerhande mogelijkheden creëren om invloed uit te oefenen op het beleid dat hen raakt; dit kan zowel het beleid van de universiteit zijn als landelijk of zelfs internationaal beleid.

Achtergrond

In navolging van de Jonge Akademie, organiseren op veel Nederlandse universiteiten jonge academici zich in jonge academies. Deze academies zijn ontstaan uit drie gedachten:

 • Over universiteitsgrenzen (en landsgrenzen) heen nadenken over belang van wetenschap
 • Aandacht vragen voor de belangen van Early Career Academics
 • Early Career Academics een sterkere stem geven binnen de academische wereld

Voorbeelden van wat jonge onderzoekers kunnen bereiken als ze zich organiseren zijn:

 • De Jonge Akademie heeft een gids gemaakt om buitenlandse wetenschappers te helpen hun weg te vinden als ze in Nederland willen werken.
 • Een slimmer academisch jaar (een analyse van het academisch jaar in binnen- en buitenland door De Jonge Akademie)
 • KlimaatHelpdesk (initiatief van Scientists4Future NL en de Utrecht Young Academy en medegefinancierd door De Jonge Akademie)

Doelstellingen en kenmerken

De doelstellingen van de Delft Young Academy zijn:

 • Dialoog en samenwerking te stimuleren tussen verschillende disciplines en faculteiten.
 • Te faciliteren dat early career academics een visie ontwikkelen en een stem hebben op het gebied van universitair beleid.
 • De professionele ontwikkeling van getalenteerde early career academics te stimuleren, op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en beleid.
 • Wetenschap, techniek en ontwerp uit te dragen en te verbinden met de samenleving.

Op de meeste universiteiten kun je alleen op uitnodiging lid worden van een jonge academie. Delft kiest voor een andere, meer inclusieve aanpak. DYA wordt een platform met betrokken leden en een actief bestuur. Om het draagvlak in de gemeenschap van jonge academici te polsen is er voorafgaand aan de oprichting (in november 2021) een verkennende bijeenkomst georganiseerd.

DYA Bestuur

Op 15 februari is het eerste bestuur benoemd. Dit bestuur vertegenwoordigd de gemeenschap van jonge academici, neem daarom gerust contact op met een van de bestuursleden voor een praatje! Het bestuur zal een roulerende vorm krijgen om continuïteit en afwisseling te waarborgen. Het eerste bestuur bestaat uit:

 • Dr. Darinka Czischke                                  BK
 • Dr. Delphine De Tavernier                          LR                      
 • Dr. Juan Manuel Duran                              TPM     
 • Dr. Jazmin Zatarain Salazar                      TPM                      
 • Dr. Cees Haringa                                       TNW                        
 • Dr. Gerwin Smit                                          3mE                    
 • Dr. Mariet Sauerwein                                 TNW                        
 • Dr. Sid Kumar                                            3mE                    
 • Dr. Michael Weinmann                               EWI               
 • Dr. Angelo Accardo                                    3mE                    
 • Dr. Francesco Avallone                              LR         

Het bestuur wordt ondersteund door Dr. Birgit van Driel (Strategic Development)

Maak kennis met het bestuur:

Praktische informatie

Voor wie – Wetenschappers die maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd zijn en voor minimaal 0.6 fte verbonden aan de TU Delft.

Aanmelden –  Hoor jij bij de doelgroep, wil jij je aansluiten bij de informele DYA community of wil je meer informatie? Neem dan contact op!

Op 3 november vond het eerste evenement rondom de Delft Young Academy (DYA) plaats. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst hebben jonge onderzoekers van de TU Delft kennis kunnen maken met het concept van ‘Young Academies’, hebben ze elkaar leren kennen en hebben ze gediscussieerd over thema’s waar een Delft Young Academy zich mee bezig zou kunnen houden.

Dr. Ir. Birgit van Driel (SD)

Delft Young Academy

Volg ons op LinkedIn en Twitter.

/* */