Delft Young Academy

De vier Delftse leden van de Jonge Akademie hebben de handen ineen geslagen en zijn een verkenning gestart om tot een ‘Delft Young Academy’ te komen. Het College van Bestuur en decanen steunen dit initiatief maar belangrijker is de vraag of onze Delftse jonge collega’s zelf een dergelijk platform omarmen. Om hier een antwoord op te vinden, is op 3 november 2021 een eerste verkennende bijeenkomst georganiseerd. De volgende stap richting oprichting van de DYA is het vormen van een enthousiast en ambitieus bestuur van jonge onderzoekers!

Delft Young Academy: onze visie

De Delft Young Academy (DYA) wordt een platform voor het ontwikkelen van academisch leiderschap van en samenwerking tussen jonge wetenschappers. Toekomstige leiders van de TU Delft moeten bereid en in staat zijn voorbij de grenzen van hun discipline en faculteit te kunnen denken. DYA kan de jonge onderzoekers beter voorbereiden op deze rol. DYA helpt de leden met het bouwen van een universiteitsbreed netwerk van wetenschappers. Ook bouwt DYA contacten op met externe stakeholders (denk aan aansluiting met andere jonge academies, de nationale Jonge Akademie, KNAW, NWO of OCW). Hierdoor kunnen leden allerhande mogelijkheden creëren om invloed uit te oefenen op het beleid dat hen raakt; dit kan zowel het beleid van de universiteit zijn als landelijk of zelfs internationaal beleid.

Achtergrond

In navolging van de Jonge Akademie, organiseren op veel Nederlandse universiteiten jonge academici zich in jonge academies. Deze academies zijn ontstaan uit drie gedachten:

  • Over universiteitsgrenzen (en landsgrenzen) heen nadenken over belang van wetenschap
  • Aandacht vragen voor de belangen van Early Career Researchers (ECR)
  • Deze ECRs een sterkere stem geven binnen de academische wereld

Voorbeelden van wat jonge onderzoekers kunnen bereiken als ze zich organiseren zijn: 

  • Een slimmer academisch jaar (een analyse van het academisch jaar in binnen- en buitenland door De Jonge Akademie)
  • KlimaatHelpdesk (initiatief van Scientists4Future NL en de Utrecht Young Academy en medegefinancierd door De Jonge Akademie)

Doelstellingen en kenmerken

In Delft zijn nu plannen voor de oprichting van de Delft Young Academy om:

  1. Dialoog en samenwerking te stimuleren tussen verschillende disciplines en faculteiten.
  2. Te faciliteren dat early career researchers een visie ontwikkelen en een stem hebben op het gebied van universitair beleid.
  3. De professionele ontwikkeling van getalenteerde early career reseachers te stimuleren, op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en beleid.
  4. Wetenschap, techniek en ontwerp uit te dragen en te verbinden met de samenleving.

Op de meeste universiteiten kun je alleen op uitnodiging lid worden van een jonge academie. Delft kiest voor een andere, meer inclusieve aanpak. DYA wordt een platform met betrokken leden en een actief bestuur. 

Praktische informatie

Proces – De eerste fase is vooral verkennend. Op welke manier willen we met elkaar de Delft Young Academy ontwikkelen? En is er voldoende belangstelling en enthousiasme bij de Delftse early career researchers voor een dergelijk initiatief? Bij voldoende belangstelling vanuit de doelgroep hebben we groen licht voor de tweede fase, en wordt de Delft Young Academy begin 2022 feestelijk gelanceerd.
Voor wie – Wetenschappers die maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd zijn en voor minimaal 0.6 fte verbonden aan de TU Delft.
Aanmelden –  Hoor jij bij de doelgroep, wil jij je aansluiten bij de informele DYA community of wil je meer informatie? Neem dan contact op!

Initiatiefnemers – Arjan Houtepen (TNW), Anton Akhmerov (TNW), Cynthia Liem (EWI) en Behnam Taebi (TBM).

Op 3 november vond het eerste evenement rondom de Delft Young Academy (DYA) plaats. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst hebben jonge onderzoekers van de TU Delft kennis kunnen maken met het concept van ‘Young Academies’, hebben ze elkaar leren kennen en hebben ze gediscussieerd over thema’s waar een Delft Young Academy zich mee bezig zou kunnen houden.

Dr. Ir. Birgit van Driel (SD)