Internationale samenwerking

De TU Delft werkt samen met een uitgebreid netwerk van internationale partners aan onderzoek en innovatie op topniveau, hetgeen cruciaal is voor het oplossen van mondiale uitdagingen en het bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in zowel de regionale als de internationale context. Door deel te nemen aan exclusieve allianties en netwerken, streeft de TU Delft er voortdurend naar om invloed uit te oefenen en zichtbaar te blijven als een academische instelling die onderdeel uitmaakt van zowel lokale als globale ecosystemen met eenzelfde gerichtheid op het creëren van wereldwijde impact.

Onderzoekssamenwerking

De basis van iedere samenwerking wordt gevormd door zorgvuldig, van onderop opgebouwde relaties tussen onderzoekers gebaseerd op gedeelde inhoudelijke nieuwsgierigheid en complementaire expertise. Sommige samenwerkingen zijn uitgegroeid tot gezamenlijke thema gestuurde onderzoeksprogramma’s op zowel Europese als mondiale schaal. Deze initiatieven vormen een toegangsweg tot financiering, onderzoek infrastructuur en getalenteerde jonge onderzoekers.

De TU Delft streeft ernaar om haar relaties te verstevigen en verder uit te bouwen met een select aantal universitaire partners wereldwijd. In de periode 2018-2024 zet de TU Delft op instellingsniveau in op onder andere wetenschappelijke samenwerking met partners in Brazilië, China en India. Tegelijkertijd wordt met het ‘Delft Global Initiative’ gewerkt aan het voortstuwen van wetenschap en technologie ten dienste van duurzame ontwikkeling in de regio’s sub-Sahara en Zuidoost-Azië.

Academische Netwerken

De TU Delft is een van de stichtende leden van de IDEA League, een strategische alliantie tussen vijf leidende Europese technische universiteiten. De IDEA League heeft als belangrijkste ambitie om een bijdrage te leveren aan het innemen van de toppositie door Europa op het gebied van wetenschap en technologie door het delen van kennis en middelen. ETH Zürich, RWTH Aachen University, Chalmers University of Technology en Politecnico di Milano zijn de andere vier leden.

De in 1990 opgerichte Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), is een internationale non-profit vereniging van meer dan vijftig vooraanstaande Europese technische universiteiten, technische hogescholen en technische faculteiten. CESAER heeft als doel om excellentie in onderwijs, onderzoek en innovatie te bevorderen, het publieke debat te beïnvloeden, bij te dragen aan het realiseren van open kennissamenlevingen en het teweegbrengen van betekenisvolle wetenschappelijke, economische, sociale en maatschappelijke impact. 

De TU Delft is ook aangesloten bij de European University Association (EUA) het Europese hoofdorgaan voor de hogeronderwijsgemeenschap. De EUA stimuleert de ontwikkeling van een coherent systeem in Europees hoger onderwijs en onderzoek.

Europa

TU Delft ambieert omvangrijke deelneming in consortia voor de uitvoering van onderzoek- en innovatieprojecten onder het 8e EU Kaderprogramma, Horizon 2020. Daarnaast streeft de TU Delft ernaar om een van meest toonaangevende Europese universiteiten te zijn voor toponderzoekers gefinancierd door de European Research Council en het MSCA programma. Om bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid (Horizon Europe 2021-2027) voert de TU Delft actief de dialoog met de relevante Europese instellingen.