Nationale samenwerking

De TU Delft werkt intensief samen met andere organisaties. Deze samenwerking kent vele vormen, van eenmalige uitwisseling tot gezamenlijk onderzoeksproject en gedeelde onderzoeksinstituten. De voorbeelden hieronder genoemd zijn dan ook zeker niet exclusief. Op deze en andere gebieden ontplooien allerhande teams binnen de universiteit strategische samenwerkingsverbanden, met andere universiteiten, overheden en met particuliere en maatschappelijke partners.

Bij de keuze van inhoudelijke onderwerpen sluit de TU Delft aan bij de nationale agenda op het gebied van wetenschaps- en innovatiebeleid. Het NWO- en het topsectorenbeleid zijn hierbij belangrijke drivers. Ook de vraagstukken en routes uit de Nationale Wetenschapsagenda spelen een leidende rol bij het organiseren van ons thematisch onderzoek. 

De TU Delft zet in op substantiĆ«le deelname aan de Topsectoren. In iedere topsector wordt het gehele spectrum van nieuwsgierigheidsgedreven tot en met toepassingsgericht onderzoek geprogrammeerd. De wetenschappelijk bijdragen aan Topsectoren krijgen concrete vorm via Innovatiecontracten met overheid en bedrijfsleven. De TU Delft draagt substantieel bij aan 7 van de 9 economische Topsectoren: Water, Energie, High Tech Systems & Materials, Life Science, Chemie, Creatieve Industrie en Logistiek. In onderstaande figuur wordt de betrokkenheid van de verschillende faculteiten bij de economische Topsectoren aangegeven.


4TU.Federatie

Op nationaal niveau werkt de TU Delft in de <link onderzoek thematische-samenwerking samenwerking-universiteiten>4TU.Federatie samen met de andere technische universiteiten in Nederland: de TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University. Gezamenlijk zetten zij zich in voor versterking en bundeling van technologische kennis. Dat gebeurt onder meer in de in Nederland binnen de 4TU Research Centres.

Onderzoekscholen
De TU Delft participeert in vijftien nationale <link onderzoek thematische-samenwerking onderzoekscholen>onderzoekscholen en is penvoerder van vijf van deze onderzoekscholen. Een onderzoekschool brengt het onderzoek en de opleiding van onderzoekers op een bepaald vakgebied bijeen en draagt bij aan nationale afstemming van onderzoeksprogrammaā€™s binnen specifieke disciplines.

Nationale innovatieprogrammaā€™s en onderzoeksinstituten
De TU Delft werkt samen met nationale partners in toonaangevende onderzoekscentra zoals het Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) ā€“ een wetenschappelijk instituut gevestigd in Amsterdam waar de TU Delft samenwerkt met onder meer Wageningen Universiteit, MIT, TNO, en dat is geĆÆnitieerd door de stad Amsterdam. In het Netherlands Institute for Conservation Art and Science (NICAS) - een samenwerking van de TU Delft met de UvA, het Rijksmuseum en RCE ā€“ wordt onderzoek binnen de kunstgeschiedenis, conservering & restauratie en natuurwetenschappen samengebracht. Het publiek-private samenwerkingsverband CatchBio, ā€˜Catalysis for Sustainable Chemicals for Biomassā€™, met Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven heeft als doel om op een schone manier brandstof, chemicaliĆ«n en materialen uit niet-eetbare biomassa te halen. Verschillende onderzoeksgroepen van de TU Delft participeren in het Institute for human Organ and Disease Model technologies (hDMT). Binnen dit non-profit R&D onderzoeksconsortium werken partners uit wetenschap, toegepaste kennisorganisaties en bedrijven samen aan de ontwikkeling en validatie van chip-gebaseerde modellen voor menselijke organen en ziekten. In het onderzoeks- en investeringsprogramma ADEM bundelen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), drie samenwerkende Technische Universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente), overheden en industriĆ«le partners de krachten om de ontwikkeling en toepassing van energietechnologie in Nederland een flinke duw te geven. GROW is een onderzoeksconsortium van ca. 20 Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten in de offshore wind sector, die gezamenlijk werken aan innovatie en kostenreductie van de offshore windenergie. Mainport Innovatie Fonds II Het fonds richt zich op innovatie in logistiek, transport en luchtvaart, met inbegrip van verduurzaming van de infrastructuur en materialen. Binnen Climate Campus , een samenwerkingsverband van meer dan 40 partijen - overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties - wordt kennis en technologie toegepast en ontwikkeld om de IJssel-Vechtdelta weerbaar te maken tegen klimaatverandering.

Dit zijn slecht enkele voorbeelden. De TU Delft werkt intensief samen met diverse partners en vele andere projecten.