Climate & Energy

Over de hele wereld is het klimaat aan het veranderen. We bereiden ons voor op de risico’s en werken aan innovaties om verdere klimaatverandering te voorkomen. Regionaal én wereldwijd.

We brengen kennis bij elkaar die we nodig hebben om het klimaat beter te begrijpen en werken aan het versnellen van de energietransitie. We zetten proeftuinen op, zoals een polder om overstromingen na te bootsen en beschikken over The Green Village: ons openluchtlab, waar we innovaties testen op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. De TU Delft wordt een volledig duurzame universiteit: CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief.

Of het nu gaat om zon en wind, duurzaam vervoer, het aanpassen van je huis, het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet of de eeuwige strijd tegen het water: samen met onze partners maken we impact. Het uiteindelijke doel? Een schone en veilige toekomst voor iedereen.

Facts & Figures

1000
Meer dan 1000 van onze wetenschappers werken aan Climate & Energy onderzoek
€22 miljoen
De TU Delft investeert sinds 2021 en de opvolgende 10 jaren €22 miljoen in het Climate Action Programme dat voorziet in klimaatonderzoek en- onderwijs.
€100 miljoen
De TU Delft investeert €100 miljoen in het verduurzamen van de TU Delft Campus. De komende jaren wordt toegewerkt naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus, met aandacht voor verbetering van biodiversiteit en leefkwaliteit.

Wetenschappers uitgelicht