Mentor (programma) voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek studenten

Over de rol

Als mentor in het AE Mentor Alumni Programme (MAP) kun je jouw waardevolle ervaring gebruiken om studenten te adviseren en hun studietrajecten, ambities en mogelijke toekomstige carrières te bespreken. Dit is een kans om in contact  te komen met de innovatieve denkwijze van ambitieuze en slimme studenten, je coachings- en adviesvaardigheden te verbeteren en je binding te versterken met je oude faculteit. Het kan ook een goede manier zijn om in contact te komen met een (mogelijke) toekomstige collega of om bekendheid te creëren voor je huidige werkgever. Als mentor word je door een algoritme gematcht met een student op basis van verschillende criteria en de Mentor Alumni Programme (MAP)-doelstellingen van de studenten.Jij en je mentee beslissen samen hoe je de uren wilt besteden en hoe je contact houdt. Hoewel de bijeenkomsten worden geïnitieerd door de student, mag je de gesprekken ombuigen naar het bespreken van specifieke doelen die de student wil bereiken, vragen beantwoorden die hij/zij heeft en de actiepunten bekijken die in de vorige bijeenkomst zijn besproken. Het idee is dat je dit doet in een sfeer van vertrouwen en respect. De mentee moet zich aangemoedigd voelen om de doelen te bereiken die jullie beiden voor het programma hebben gesteld.Manieren om te helpen kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot:

 • Vertel over de stappen in je carrière 
 • Coachen bij studiebeslissingen
 • Coachen bij het zoeken naar stage/scriptie onderwerp
 • Coachen bij het zoeken naar een 1e baan
 • Deel je netwerk (ervaring) met mentee
 • Oefenen van een sollicitatiegesprek
 • Checken van CV/motivatiebrief 
 • Aanbieden van een meeloop dag op je werk
 • Luisteren, coachen en help ze verder op weg
 • En veel meer…

Wel toegestaan, maar niet van je verwacht wordt dat je:

 • Je mentee helpt bij het vinden van een stage of baan
 • Je mentee introduceert in jouw netwerk
 • De activiteiten van je mentee sponsort 
 • Alle problemen die je mentee heeft oplost

Tijdsbesteding

MAP loopt twee keer per academisch jaar: van oktober tot februari en van maart tot juli. Per mentor-mentee koppel wordt een minimum van 2 contacturen per maand verwacht. Van studenten mag worden verwacht dat ze wat meer tijd besteden, omdat ze moeten werken aan de actiepunten die tijdens jullie bijeenkomsten worden besproken. Na het beëindigen van de cyclus eindigt de officiële mentorperiode. Koppels kunnen hun contact buiten het programma zelf voortzetten.

Locatie

Afhankelijk van de locatie van de mentor en de mentee, kan het contact persoonlijk zijn, of via telefoon/video-calls. Het eerste contact wordt geïnitieerd door de student.

Voorwaarden:

 • Alumnus van de TU Delft (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek)
 • Communicatief vaardig
 • Ruimdenkend
 • Goede luister- en adviesvaardigheden
 • Minimaal 1 jaar werkervaring sinds afstuderen
 • In staat en bereid om 2 uur per maand te investeren in contact met de mentee voor een tijdsbestek van 5 maanden.

Wat krijg je er voor terug:

 • Maak opnieuw verbinding met en geef terug aan de TU Delft gemeenschap door de huidige generatie TU Delft-studenten en medeleden van de alumni community te inspireren.
 • Coachende vaardigheden ontwikkelen
 • Bouw je netwerk op, zowel persoonlijk als professioneel
 • Briefing en training van je Alumni Relations-contactpersoon
 • Zinvol deelnemen aan een activiteit die de ervaring van studenten en alumni verbetert door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun toekomstige loopbaan en leiderschapsstijl.

Wat kan je van ons verwachten:

 • Indien gewenst schrijven we een aanbeveling van TU Delft Alumni Relations op LinkedIn.
 • Indien gewenst ontvang je een deelnameverklaring. 
 • We bieden ondersteuning als de communicatie traag verloopt met de mentee.

Geïnteresseerd?

Wil je je aanmelden als mentor of wil je meer informatie? 

Lees meer

TU Delft Alumni Relations

Het is de missie van de TU Delft om 'impact te hebben op een betere samenleving'. TU Delft Alumni Relations draagt bij aan deze missie door een waardevolle relatie op te bouwen en te onderhouden met afgestudeerden van de TU Delft. Zo creëren we een levendige alumni community die tijd, talent en netwerk investeert in TU Delft, de studenten, onderzoekers en mede-alumni. We dragen hiermee bij aan het verrijken van de studentervaring, aan het mogelijk maken van impactvol onderzoek, aan het verbeteren van de aansluiting van het curriculum op de arbeidsmarkt, en aan het vergroten van het professionele en persoonlijke netwerk van alumni. Dit met uiteindelijk doel om impactvolle initiatieven middels het netwerk te faciliteren. 

Wie zijn alumni vrijwilligers?

Alumni die vrijwillig hun tijd, talent en netwerk inzetten voor de TU Delft, haar studenten en de alumni community. Hiermee zijn ze van grote waarde voor (de missie van) de TU Delft en de hele TU Delft gemeenschap.

De TU Delft vereist dat elke vrijwilliger deze Gedragscode Alumni Vrijwilligers leest en naleeft om in aanmerking te komen voor deelname aan vrijwilligersactiviteiten voor alumni van de TU Delft.