TU Delft for Life

Na uw afstuderen worden uw gegevens opgeslagen in de alumnidatabase. Hier hoeft u niets voor te doen. U ontvangt automatisch het kwartaalmagazine Delft Integraal en tien keer per jaar de alumninieuwsbrief. Ook kan het zijn dat we u benaderen vanwege uw ervaring of netwerk met de vraag om de TU Delft of een student te helpen. Wilt u uitnodigingen voor activiteiten van uw faculteit ontvangen, zelf uw contactgegevens wijzigen, communicatievoorkeuren doorgeven en u aanmelden voor activiteiten? Registreer u dan op TUDelftforlife.nl.

Afmelden en privacybescherming
Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met uw gegevens en handelen we in overeenstemming met de ‘Wet bescherming Persoonsgegevens’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Wilt u desondanks liever niet meer door ons benaderd worden? Dan kunt u ons mailen via alumni@tudelft.nl.