Energy Transition Talks

door TU Delft Energy Accelerator Experts

De wereld moet alles in het werk stellen om de mondiale temperatuurstijging te beperken, om onomkeerbare schade aan de menselijke samenleving en het milieu te voorkomen. Technische oplossingen, waaronder de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, op elektriciteit gebaseerde technologieën en intelligente energiesystemen en meer, spelen een belangrijke rol om dit te bereiken.

Benieuwd naar de inspanningen van TU Delft experts op dit vlak? Doe mee met de nieuwe Energy Transition Talks van vooraanstaande experts van de TU Delft tijdens de viering van het lustrum gedurende 180 dagen.In deze lezingen maak je kennis met huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van energietransitie. Ze verbreden je horizon en inspireren je om mee te werken aan het versnellen van de energietransitie.

De voertaal van deze evenementen is Engels. 

Doe mee aan de energietransitie. Upskill jezelf vandaag nog!

Doe kennis en vaardigheden op met de online cursussen voor professionals van de TU Delft, zodat ook jij kunt bijdragen aan de energietransitie. Doe mee aan een van de online cursussen van onze experts. Leer over duurzame energietechnologieën, duurzaam ontwerp, beleid en strategie en meer.

Bekijk de online programma's