Energy Transition Talks

door TU Delft Energy Accelerator Experts

De wereld moet alles in het werk stellen om de mondiale temperatuurstijging te beperken, om onomkeerbare schade aan de menselijke samenleving en het milieu te voorkomen. Technische oplossingen, waaronder de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, op elektriciteit gebaseerde technologieën en intelligente energiesystemen en meer, spelen een belangrijke rol om dit te bereiken.

Benieuwd naar de inspanningen van TU Delft experts op dit vlak? Doe mee met de nieuwe Energy Transition Talks van vooraanstaande experts van de TU Delft tijdens de viering van het lustrum gedurende 180 dagen.In deze lezingen maak je kennis met huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van energietransitie. Ze verbreden je horizon en inspireren je om mee te werken aan het versnellen van de energietransitie.

De voertaal van deze evenementen is Engels. 

Online Programma's over energietransitie

Verder verdiepen in de materie en zelf een rol nemen in de energietransitie? Wellicht is dan een online cursus uit het aanbod van de TU Delft interessant. Zoals de micromaster Solar Energy Engineering, een programma dat kennis en vaardigheden biedt om expert te worden in zonne-energie. Of een cursus op het gebied van architectuur en bouw, om te leren hoe je gebouwen meer energiezuinig kunt ontwerpen of circulair maken. De voertaal van deze programma's is Engels. 

Bekijk de online programma's