Alumnus van het Jaar 2022

Jan-Maarten Geertman, director net zero production bij Heineken, is verkozen tot TU Delft Alumnus van het Jaar 2022. Tijdens de TU Delft for Life | Xperience Day op 9 juni zal Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur Tim van der Hagen de onderscheiding aan Geertman overhandigen. Het is de eerste keer sinds 2019 dat het evenement op de campus kan plaatsvinden.

TU Delft Alumnus van het Jaar 2022

Jan-Maarten Geertman is de belichaming van wat we ‘TU Delft for Life’ noemen. Als duurzaam ingenieur brengt hij (Delftse) kennis naar de samenleving en als betrokken alumnus heeft hij nooit het contact met onze universiteit verloren, maar stelt zijn ervaring in dienst van nieuwe generaties ingenieurs.

― Prof. dr. Tim van der Hagen, Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur

"We hopen die nauwe banden de komende jaren te behouden. Ook in de aanloop naar een klimaatneutrale campus in 2030 blijven we graag expertise uitwisselen", aldus Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Collegevoorzitter.

Jan-Maarten Geertman studeerde Chemical Engineering en promoveerde aansluitend in 2006 op zijn onderzoek naar het verbeteren van gistingsprocessen voor de levensmiddelenindustrie. Al sinds dat promotieonderzoek staat duurzaamheid door de verbetering van processen en waardeketens centraal in zijn loopbaan. Als hoofdonderzoeker bij het Canadese Iogen leidde hij onderzoeksprojecten naar de productie biobrandstoffen uit hernieuwbare landbouwgrondstoffen. 

Heineken

Tussen 2010 en 2015 gaf Geertman leiding aan het gistonderzoek bij Heineken. Hij zette zich in die jaren in voor het realiseren van (inter)nationale publiek-private onderzoekssamenwerkingen, waarbij TU Delft vaak één van de onderzoekspartners was. Vanaf 2015 stond hij aan de basis van verschillende succesvolle innovaties, onder meer op het gebied van alcoholvrij bier en de introductie van nieuwe productlijnen. Het verhogen van de duurzaamheid van de bierproductie door proces-intensificatie speelde hierbij een steeds belangrijker rol. 

Tussen 2018 en 2022 – tijdens de Brexit – was Geertman Manager Supply Chain Support bij Heineken UK in Manchester. Ook hier was verantwoordelijk voor procesvernieuwing op het gebied van duurzaamheid. Een goed voorbeeld is het “Green Grip”-project, waarbij plastic uit de verpakking van bierblikjes volledig werd vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare materialen bij drie grote productiesites. 

Sinds dit jaar geeft hij leiding aan de transitie naar klimaatneutrale bierproductie bij alle 188 productiesites van Heineken wereldwijd, die in 2030 gerealiseerd moet zijn. Het elimineren van de productie van broeikasgassen speelt in de hele levensmiddelenindustrie; dat maakt dat Geertman hiermee een voortrekkersrol heeft die zich uitstrekt tot ver voorbij de brouw.

Betrokkenheid bij TU Delft

Gedurende zijn gehele, zeer succesvolle loopbaan in de industrie, is hij altijd betrokken gebleven bij TU Delft voor de ondersteuning van onderzoek en onderwijs. Momenteel is hij voorzitter van de Stichting Biotech Academy Delft, die vanuit de Afdeling Biotechnologie post-initieel onderwijs organiseert, waaronder advanced courses voor onderzoekers en promovendi uit de industriële wereld. Ook treedt hij regelmatig op als klankbord voor individuele wetenschappers, bijvoorbeeld rond loopbaanvragen.
 

Informatie en contact

Angeline Westbroek, Teamleider Alumni Relations, mobiel nummer +31 (6) 1401 5032. Meer informatie over TU Delft for Life | Xperience Day op 9 juni 2022 en meer informatie over de Alumnus van het Jaar:

TU Delft for Life | Xperience Day 9 juni 2022 Alumnus van het Jaar