Karin Sluis

Alumnus van het jaar 2021

Karin Sluis, senior adviseur en voormalig directeur bij Witteveen+Bos, is verkozen tot TU Delft Alumnus van het Jaar 2021. Tijdens de online evenementen week TU Delft for Life | Xperience Week van 7 tot en met 11 juni, heeft Rector Magnificus en Collegevoorzitter Tim van der Hagen de onderscheiding virtueel aan Sluis overhandigd. 

Karin Sluis studeerde Civiele Techniek en specialiseerde in de Waterbouwkunde. Na haar afstuderen in 1989 trad ze in dienst bij Witteveen+Bos als specialist stedelijke waterhuishouding. In de loop der jaren vervulde zij verschillende leidinggevende functies bij het internationaal advies- en ingenieursbureau op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw; in 2013 werd ze er algemeen directeur. Ook in die rol was ze nog dagelijks hands-on betrokken bij projecten, zoals gebruikelijk in het bedrijf waarvan de aandelen in handen van de gezamenlijke werknemers zijn. Zo was Sluis als projectdirecteur verantwoordelijk voor de werkzaamheden die Witteveen+Bos uitvoert voor de grootscheepse vernieuwing van de Afsluitdijk. 

“An engineer can build a home for humanity and biodiversity”

Karin Sluis
Karin Sluis

Interview with Karin Sluis

/* */