Historische Alumni Lustrumuitgave 2017

Dr. ir. Lewis Cohen Stuart

Dr. ir. Lewis Cohen Stuart studeerde in 1848 af aan de TU Delft (toen nog Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs), Civiele Techniek. Na zijn afstuderen begon hij in Delft als repetitor. Het volgende jaar, in 1849, studeerde hij nog enkele maanden in Leiden bij Frederik Kaiser en Gideon Jan Verdam.

Prof. dr. ir. Martinus W. Beijerinck

Prof. dr. ir. Martinus W. Beijerinck is in 1872 afgestudeerd aan de TU Delft (toen nog Polytechnische School), Scheikundige Technologie. Hij werd in 1877 doctor in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit Leiden.

Prof. dr. ir. Jacob Kraus

Prof. dr. ir. Jacob Kraus studeerde in 1883 af aan de TU Delft (toe nog Polytechnische School), Civiele Techniek. Na zijn afstuderen begon Kraus als ingenieur bij de Staatsspoorwegen, waar hij meewerkte aan de aanleg van de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl.

Ir. Maria Elisabeth Bes

Ir. Maria Elisabeth Bes studeerde in 1904 af aan de TU Delft (toen de Techniche Hoogeschool), Scheikundige Technologie. Zij was de eerste vrouwelijke afstudeerder aan de Technische Hogeschool in Delft en een van de eerste vrouwen in Nederland die het ingenieursdiploma behaalde.

Prof. dr. ir. Hein Israël Waterman

Prof. dr. ir. Hein Israël Waterman studeerde in 1911 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Scheikundige Technologie. Twee jaar later promoveerde hij onder J. Böeseken op het proefschrift “Over enige factoren die de ontwikkeling van Penicillium glaucum beïnvloeden”.

Prof. dr. ir. Albert Jan Kluyver

Prof. dr. ir. Albert Jan Kluyver studeerde in 1914 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Scheikundige Technologie. Hij promoveerde op 26-jarige leeftijd met zijn proefschrift ‘Biochemische suikerbepaling’ bij professor Gerrit van Iterson.

Prof. ir. Willem Schermerhorn

Prof. ir. Willem Schermerhorn studeerde in 1918 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. Daarna was hij als assistent in de geodesie verbonden aan de Technische Hogeschool.

Dr. ir. Johan van Veen

Dr. ir. Johan van Veen studeerde in 1919 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. Na zijn afstuderen ging hij aan het werk bij het Ontwateringsbureau van de Provinciale Waterstaat van Drenthe.

Prof. dr. ir. Hendricus Jacobus van der Maas

Prof. dr. ir. Hendricus Jacobus van der Maas studeerde in 1923 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Maritieme Techniek. Direct daarna begon hij bij de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL) in Amsterdam.

Dr. ir. Jacobus H. van ’t Hoff

Dr. Ir. Jacobus Henricus (Henry) van ’t Hoff studeerde in 1871 af aan de TU Delft (toen de Polytechnische School), Scheikundige Technologie. Na een jaar gewerkt en gestudeerd te hebben in Leiden vertrok hij naar Bonn waar hij werkte in het beroemde laboratorium van Friedrich Kekulé.

Dr. ir. Cornelis Lely

Dr. ir. Cornelis Lely studeerde in 1875 af aan de TU Delft (toen de Polytechnische School), Civiele Techniek. Na zijn afstuderen kreeg hij eerst een tijdelijke betrekking als waterpasser. Vervolgens trad hij als ingenieur in dienst van het Ministerie van Waterstaat, waar hij minister Johannes Tak van Poortvliet bijstond bij de opstelling van diens Kanalenwet.

Prof. dr. ir. Gerrit van Iterson

Prof. dr. ir. Gerrit van Iterson studeerde in 1901 af aan de TU Delft (toen de Polytechnische School), Scheikundige Technologie en Microbiologie. Daarna werd hij assistent van Beijerinck die hem les gaf de jaren ervoor. In 1907 werd hij hoogleraar Microscopische Anatomie in Delft.

Prof. ir. Marinus Jan Granpré Molière

Prof. ir. Marinus Jan Granpré Molière studeerde in 1907 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Bouwkunde. Na zijn studies werkte hij van 1910 tot 1914 bij Gemeentewerken Rotterdam. Zijn eerste grote project was het ontwerp voor een deel van Tuindorp Vreewijk in 1915.

Prof. ir. Albert Sybrandus Keverling Buisman

Prof. ir. Albert Sybrandus Keverling Buisman studeerde in 1912 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. In 1919 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft.

Prof. ir. Johannes Theodoor Thijsse

Prof. ir. Johannes Theodoor Thijsse studeerde in 1917 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. Na zijn studie kwam hij in 1918 in dienst van de Staatscommissie Zuiderzee. In 1920 werd hij ingenieur bij de Dienst der Zuiderzeewerken.

Ir. Dirk Coster

Ir. Dirk Coster is in 1919 afgestudeerd aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Elektrotechniek. Onder leiding van Manne Siegbahn deed hij in 1920 en 1921 aan de Universiteit van Lund in Zweden onderzoek naar röntgenspectroscopie van verschillende elementen.

Prof. dr. ir. Antonia Elisabeth Korvezee

Prof. dr. ir. Antonia Elisabeth Korvezee studeerde in 1922 af aan de TU Delft (toen nog Technische Hoogeschool), Scheikundige Technologie. Na haar afstuderen werkte ze als assistent: eerst op de afdeling analytische scheikunde en van 1924 tot 1938 op het laboratorium van Scheffer.