Albert Sybrandus Keverling Buisman

Prof. ir.  Albert Sybrandus Keverling Buisman studeerde in 1912 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. In 1919 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft. De betekenis van Keverling Buisman voor de Grondmechanica is dat hij de eerste was die op basis van uit proeven vastgesteld gedrag de verbanden tussen spanning, vervorming en tijd afleidde, en met behulp daarvan de analyse van stabiliteit en vervormingen verrichtte. Hij heeft, samen met een aantal buitenlandse collega’s, de grondmechanica als aparte tak van wetenschap ontwikkeld, en er verschillende van de belangrijkste basisprincipes van beschreven. Zijn betekenis voor het onderwijs, aan TU Delft en andere instituten, is zeer groot geweest, omdat hij het eerste Nederlandse leerboek over Grondmechanica schreef.

 

Keverling Buisman krijgt deze award omdat hij de grondlegger is van de grondmechanica in Nederland.