Bernardus Dominicus Hubertus (Bernard) Tellegen

Invloedrijk uitvinder bij Philips en gewaardeerd hoogleraar in Delft

Bernard Tellegen haalde in 1923 zijn ingenieursdiploma elektrotechnieken. Hij verruilde de Technische Hogeschool Delft voor het Philips Natuurkundig Laboratorium en werd Balthasar van der Pols eerste medewerker. Na enkele jaren van onderzoek gericht op triodes, vond hij in 1926 de pentode uit. Deze radiobuis met vijf elektroden werd gebruikt in Philips’ eerste radio-ontvanger. Al snel werd de pentode in alle nieuwe radio’s en versterkers toegepast. 

Ook theoretisch was Tellegen sterk. In het onderzoek naar elektrische netwerken heeft hij veel verdieping aangebrachte, onder andere door zijn theorie van de gyrator. Van 1946 tot 1966 was hij dan ook buitengewoon hoogleraar netwerktheorie aan de Technische Hogeschool Delft en in 1970 ontving hij een Delfts eredoctoraat. 

Naast zijn werk voor Philips en de Delftse universiteit, was hij jarenlang voorzitter en vervolgens erelid van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap. Ook 
was hij van 1948 tot 1960 voorzitter van het Nederlands URSI ComitĂ©. In 1960 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De kroon op zijn werk ontving Tellegen in 1973: als eerste niet-Amerikaan ontving hij de IEEE Edison Medal. Hij werd geprezen om zijn creatieve loopbaan en ‘significant achievement in electrical circuit theory’. Op 90-jarige leeftijd overleed Tellegen.

Ir. Bernard Tellegen krijgt deze award omwille van zijn theoretische en praktische elektrotechnische prestaties, waarvan de pentode een goed voorbeeld is.