Boud Vogelesang

Man met een heldere visie: samenwerking leidt tot het beste resultaat

Boud Vogelesang studeerde in 1967 af aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en werd daarop direct verwelkomd bij de vakgroep Vormgeving en Materialen van professor Spies. Daar specialiseerde Vogelesang zich in materialen en de constructieve toepassing daarvan. Ook leverde Vogelesang een grote bijdrage aan de opbouw van het laboratorium van de faculteit, waar hij in 1984 de universitaire werkvloer oprichtte. Hij beschreef dit concept als een proeftuin voor nauwe samenwerking tussen laboratorium, promovendi, bedrijven en relevante partijen. De universitaire werkvloer bracht onderzoek, ontwerp, product en toepassing samen. De externe geldstromen die hiermee in beeld kwamen werden in eerste instantie verfoeid, maar als snel wierp het concept haar vruchten af. 

De luchtvaartwereld beschouwt Vogelesang vooral als uitvinder van het baanbrekende vliegtuigmateriaal Glare, een combinatie van aluminium en composiet. Het idee daarvoor ontstond na gesprekken met KLM; het duurde 25 jaar voordat het uiteindelijke materiaal verwezenlijkt was. Vogelesang zag het als een prachtig voorbeeld van teamwork met studenten. In 2003 ontving Vogelesang een koninklijke onderscheiding voor zijn werk aan Glare.

In 1993 werd Vogelesang benoemd tot hoogleraar Vliegtuigmaterialen. Hij was gebrand op het belang van samenwerking en teamgeest, iets wat hij onder zijn studenten en in het laboratorium stimuleerde. Hij inspireerde veel jonge ingenieurs. In 2001, na een periode als vicedecaan, nam hij afscheid van zijn leerstoel. In 2020 overleed Vogelesang.

Prof. ir. Boud Vogelesang krijgt deze award omwille van zijn grote invloed op de werkwijze en organisatie van het laboratorium van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en de uitvinding van Glare.