Dirk Coster

Ir. Dirk Coster is in 1919 afgestudeerd aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Elektrotechniek.  Onder leiding van Manne Siegbahn deed hij in 1920 en 1921 aan de Universiteit van Lund in Zweden onderzoek naar röntgenspectroscopie van verschillende elementen. Costers proefschrift ging over dit onderwerp, en hij promoveerde in 1922 in Leiden bij Paul Ehrenfest; de titel van zijn proefschrift was ‘Röntgenspectra en de atoomtheorie van Bohr’. Van augustus 1922 tot de zomer van 1923 werkte Coster bij het Niels Bohr-instituut in Kopenhagen. Al binnen een paar maanden schreef hij samen met Bohr een historische publicatie over röntgenspectroscopie en het periodiek systeem der elementen. Daarnaast werkte hij met de scheikundige George de Hevesy aan de identificatie van element nummer 72 (Hafnium). Nadat Coster terugkwam uit Kopenhagen werd hij de assistent van Hendrik Lorentz bij het Teylers Museum in Haarlem, waar hij een röntgenspectrometer ontwikkelde. In 1924 werd hij aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij Wander de Haas opvolgde. In Groningen startte hij een actief onderzoeksprogramma naar röntgenspectroscopie. In 1934 werd Coster verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW.

 

Coster krijgt deze award voor zijn uitzonderlijke loopbaan en specifiek als medeontdekker van het chemische element Hafnium.