Gerrit van Iterson

Prof. dr. ir. Gerrit van Iterson studeerde in 1901 af aan de TU Delft (toen de Polytechnische School),  Scheikundige Technologie en Microbiologie.  Daarna werd hij assistent van Beijerinck die hem les gaf de jaren ervoor. In 1907 werd hij hoogleraar Microscopische Anatomie in Delft, een nieuwe leerstoel die op aandringen van Beijerinck was gecreëerd. Van Iterson werkte nauw samen met de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft. In 1917 werd een door hem ontworpen laboratorium gebouw geopend, het Laboratorium voor Technische Botanie, wat veel later het Laboratorium voor Algemene en Technische Biologie werd. In 1917 stichtte Van Iterson ook de Cultuurtuin voor Technische Gewassen, tegenwoordig bekend als de Botanische Tuin TU Delft. In 1918 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW. In 1948 ging hij met emeritaat.

Van Iterson krijgt deze award omwille van zijn uitzonderlijke loopbaan als gerenommeerd bio mathematicus en botanicus. Daarnaast is hij ook de oprichter van de Botanische Tuin TU Delft en medeoprichter van TNO.