Jacob Cornelis (Jacques) van Marken

Succesvol ondernemer met oog voor zaken en mensen

Jacques van Marken studeerde in 1867 af aan de toen Polytechnische Hogeschool. Hij werkte kort bij een Amsterdamse oliegasfabriek en richtte toen met steun van zijn vader de N.V. Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek op, het latere Gist-Brocades. De Delftse onderneming was een succes. Van Marken had een bijzondere mate van aandacht en zorg voor zijn werknemers. 
Hij voerde als sociaal-ondernemer avant la lettre een ongevallenverzekering in voor zijn personeel, scholing voor arbeiderskinderen, een vorm van winstuitkering en hij richtte in 1878 de eerste ondernemingsraad van Nederland op. Hij was de grondlegger van het begrip social engineering, dat later overwaaide naar de Verenigde Staten.

Als rasechte ondernemer beheerde Van Marken nog diverse fabrieken, hetzij door deze zelf op te richten of door deze over te nemen. Van Marken overleed in 1906. In Delft herinnert de J.C. Van Markenweg aan deze bijzondere ingenieur-ondernemer, en ook in diverse andere Nederlandse plaatsen zijn straten naar hem vernoemd.

Ir. Jacques van Marken krijgt deze award omwille van zijn succes als ingenieur-ondernemer en zijn grote sociale betrokkenheid bij zijn personeel.