Jan Buijs

Een hart voor onderwijs, innovatie en denken buiten de kaders

Jan Buijs studeerde in 1976 af aan de Technische Universiteit als industrieel vormgever. In 1984 was hij de eerste promovendus aan de faculteit Industrieel Ontwerpen. Met zijn proefschrift ā€˜Innovatie en interventieā€™ won hij de prijs voor beste managementboek van het jaar. 

Vanaf 1986 was Buijs als eerste alumnus van zijn faculteit hoogleraar aan de TU. Hij begeleidde meer dan 300 afstudeerders en 15 promovendi. In 2007 ontving hij de Leermeesterprijs; een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een Delftse wetenschapper die excelleert in onderwijs, onderzoek en die een stempel drukt op de professionele praktijk. Het ā€˜wybertjesmodelā€™ van Buijs heeft generaties studenten en managers beinvloed. Zijn model, bedoeld oim structuur te geven aan het creatieve proces, gaat uit van een fase van divergeren - zo veel mogelijk ideeĆ«n verzinnen - en convergeren: het beste idee kiezen en dat uitwerken.

Ook vervulde Buijs diverse bestuurlijke taken, zo was hij voorzitter van de European Association for Creativity and Innovation. Hij was echter heel uitgesproken over protocol en achterkamertjesgedoe: daar hechtte hij niet aan. Hij moedigde studenten aan om buiten de lijntjes te kleuren, risicoā€™s te nemen en dingen uit te proberen. Ook na zijn emeritaat in 2014 bleef hij betrokken bij studenten en de Technische Universiteit. Buijs overleed in 2015, maar liet een blijvende stempel achterop de faculteit Industrieel Ontwerp.

Dr. ir. Jan Buijs krijgt deze award omwille van zijn passie voor industrieel design en zijn grote invloed op het onderwijsprogramma van de TU Delft.