Lodewijk Frederik (Lou) Ottens

Philips’ golden boy die de nuchterheid zelve bleef

Als tiener bouwde Lou Ottens al een radio, zodat zijn familie in de oorlog naar Radio Oranje kon luisteren. Een studie aan de Technische Hogeschool Delft was hem op het lijf geschreven. Om zijn opleiding te bekostigen werkte hij als tekenaar in een fabriek voor röntgenapparatuur. In 1952 studeerde Ottens af als werktuigbouwkundige. Hij kon direct bij Philips aan de slag. 

Ottens ergernis over de bestaande geluidsdragers - te groot, te bewerkelijk - vormde de aanzet tot een nieuw product: het cassettebandje, officieel de ‘compact cassette’. In 1963 presenteerde hij de compact cassette op een elektronicabeurs in Berlijn. Decennia was het cassettebandje de norm. Na een tijd fabrieksdirecteur te zijn geweest in Hasselt, werd Ottens technisch directeur van de audiodivisie. Daar legde hij de basis voor de uitvinding van de cd. Net als met de cassette drong hij erop aan dat het eindproduct klein en handzaam was: compact. Na een volgende periode bij de videodivisie, werkte Ottens de laatste jaren van zijn carrière aan het verbeteren van de industriële logistiek in Philips consumentendivisies.

Ottens liep niet met zijn uitvindingen te koop. Het was voor hem vanzelfsprekend: als werktuigbouwkundige zocht hij naar oplossingen. Vernieuwing juichte hij toe. Bij zijn afscheid in 1986 bood Ottens aan alle aanwezigen een boek aan waarin hij zijn ervaringen in productontwikkeling, fabricage, logistiek en industrieel management had opgetekend. Hij overleed in 2021 op 94-jarige leeftijd.

Ir. Lou Ottens krijgt deze award omwille van zijn grote invloed op de ontwikkeling van de prominentste geluidsdragers van de 20e eeuw: het cassettebandje en de cd.