Maria Elisabeth Bes

Ir. Maria Elisabeth Bes studeerde in 1904 af aan de TU Delft (toen de Techniche Hoogeschool), Scheikundige Technologie.  Zij was de eerste vrouwelijke afstudeerder aan de Technische Hogeschool in Delft  en een van de eerste vrouwen in Nederland die het ingenieursdiploma behaalde. Meteen hierna werd ze aangesteld als assistent in de natuurkunde aan de Polytechnische School.  In 1919 werd ze bij Beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot vast assistent voor de theoretische en toegepaste natuurkunde. Ze was mede-oprichtster van de Vrijzinnige Democratische Vrouwenbond, en was een van de eerste drie vrouwen in de gemeenteraad van Delft in 1919. In 1926 werd Maria op verzoek eervol ontslagen wegens afkeuring.

 

Bes krijgt deze award omdat ze als eerste vrouw afstudeerde als ingenieur aan de TU Delft. Ze is hierdoor ook de eerste alumna. Tot slot is ze de oprichtster van de ā€˜Vrijzinnige Democratische Vrouwenbondā€™.