Martinus W. Beijerinck

Prof. dr. ir. Martinus W. Beijerinck is in 1872 afgestudeerd aan de TU Delft (toen nog Polytechnische School), Scheikundige Technologie. Hij werd in 1877 doctor in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Hij ging lesgeven in microbiologie aan de landbouwschool in Wageningen (nu Wageningen University) en later aan de Polytechnische Hogeschool Delft. Hier richtte hij de Delftse School voor microbiologie op. Zijn onderzoek naar landbouw- en industriële microbiologie leidde tot fundamentele ontdekkingen op het gebied van biologie. In 1885 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW.


 

Beijerinck krijgt deze award omdat hij de oprichter is van de “Delft School of Microbiology”. Daarnaast heeft hij tal van belangrijke ontdekkingen gedaan. Hierdoor wordt hij gezien als één van de grondleggers van virologie en microbiologie.