Willem Schermerhorn

Prof. ir. Willem Schermerhorn studeerde in 1918 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. Daarna was hij als assistent in de geodesie verbonden aan de Technische Hogeschool. In 1926 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in het landmeten, waterpassen en geodesie. Zijn speciale interesse lag op het vlak van de fotogrammetrie. Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946 was Schermerhorn minister-president en minister van Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk in het Kabinet-Schermerhorn-Drees. In 1950 besloot de Nederlandse overheid het International Training Centre for Aerial Survey (ITC) op te richten. Schermerhorn werd de eerste rector van het ITC in Delft. Van 1951 tot 1965 was hij directeur van het Internationaal Instituut voor Luchtkartering te Delft.

 

Schermerhorn krijgt deze award omdat hij de eerste minister-president van Nederland was na de Tweede Wereldoorlog en oprichter van het International Training Center for Aerial Survey.