College voor Promoties

Het College voor Promoties heeft de volgende taken:

  1. het vaststellen van het promotiereglement
  2. het benoemen van promotoren en het samenstellen van promotiecommissies
  3. het verlenen van het doctoraat
  4. het verlenen van doctoraat honoris causa
  5. het adviseren over het instellen van bijzondere leerstoelen