Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad?  

De ondernemingsraad (OR)  behartigt de belangen van het personeel van de TU Delft. De OR praat mee over beslissingen van het College van Bestuur die direct of indirect de belangen van de medewerkers raken. Over veel besluiten vraag het College van Bestuur het advies van de OR en in sommige gevallen moet er om instemming van de OR worden gevraagd. Naast de OR kent de universiteit voor ieder onderdeel (faculteiten en Universiteitsdienst) een Onderdeelcommissie (OdC). Zij behartigen de belangen van het personeel over onderwerpen die het belang van de faculteit of dienst niet overschrijden.

Overzicht leden Ondernemingsraad 2017-2020

Voorzitter

 • Mw. Biemla Sewnandan (UD/ICT)

Vice-voorzitter

 • Dr. Peter Wilders (EWI)

Secretaris

 • Dr. Erik Louw (BK)

Leden

 • Mw. Ing Marinka Almering (UD/HR S&E)
 • Roy Amirullah (UD/ICT)
 • Dr.ir. Maarten Bakker (CiTG)
 • Dr. Menno Blaauw (TNW/RID)
 • Mw. Stella Böger (UD/O&S)
 • Arjan van der Hulst (UD/ F)
 • Mw.dr.ir. Marleen Keijzer (EWI)
 • Dr. Cornelis Kraaikamp (EWI)
 • Dr.ir. Dick Plettenburg (3ME)
 • Prof.mr.dr. Hendrik Ploeger (BK)
 • Ir. Paul Roling (LR)
 • Mw. Wil Schuite (UD/HR)
 • Mw. Maaike Swarte (TNW)
 • Drs. Niek Tholen (EWI)
 • Martin Verwaal (IO)
 • Rob van der Vlies (UD/CRE)
 • Dr. Peter Wilders (EWI)
 • Dr. Onno de Wit (BK)