Raad van Hoogleraren

De Raad van Hoogleraren is een adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB), bestaande uit een panel van ervaren hoogleraren werkzaam aan de TU Delft. De Raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd over het ‘academisch bedrijf’ TU Delft. 
Het CvB vraagt de Raad van Hoogleraren met name om advies bij voorstellen voor het openen van vacatures voor hoogleraarsposities, zowel via gesloten, interne als open procedures. Adviezen van de Raad over deze voorstellen zijn gebaseerd op kwaliteit, transparantie en volledigheid van de betreffende voorstellen. De Raad adviseert het CvB eveneens, op grond van een zorgvuldige bestudering en bespreking van inhoud en procedurele aspecten, over benoemingsvoorstellen voor hoogleraren. Adviezen van de Raad van Hoogleraren zijn niet bindend.

Voorzitter

  •  Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen (CiTG)

Leden

  • Prof.dr. Alan Hanjalic (EWI)
  • Prof.dr.ir. Jerry Westerweel (3mE)
  • Prof.dr.ir. Sybrand van der Zwaag (LR)
  • Prof.dr. Catholijn Jonker (EWI)
  • Prof.dr. Katia Pappas (TNW)
  • Prof.dr.ir. Paulien Herder (TBM)
  • Prof.ir. Dick van Gameren (BK)

Secretaris

  •  Drs. Meike Blokland (directie HR)