Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een aantal in de wet genoemde specifieke taken, waaronder de goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement, het instellingsplan, de keuze van het medezeggenschapsstelsel, de begroting en het jaarverslag.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Drs. ir. J. van der Veer (oud CEO Shell, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Philips en voorzitter van het Platform B├Ęta Techniek) 
  • Mw. ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen MBA (o.a. bestuurslid van de Stichting Zorg en Bijstand in Den Haag en bestuurslid van African Parks Conservation)
  • Prof. dr. L.L.G. Soete (honorair hoogleraar School of Business and Economics aan de Universiteit van Maastricht en professorial fellow UNI-MERIT)
  • Drs. G. de Zoeten RC (CFO LeasePlan Corporation N.V.)
  • Drs. C.G. Gehrels (Arcadis)

Aftreedrooster

  • Drs. ir. J. van der Veer, voorzitter: benoemd tot 1 juli 2021, 2e termijn
  • Mw. Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen MBA: benoemd tot  1 januari 2021, 2e termijn
  • Drs. G. de Zoeten RC, benoemd tot 1 mei 2020, 1e termijn
  • Drs. C.G. Gehrels: benoemd tot 1 juni 2019, 1e termijn
  • Prof. dr. L.L.G. Soete, benoemd tot 1 mei 2021, 1e termijn