Bedrijfsruimte huren op de campus van de TU Delft

De TU Delft biedt huisvesting op de campus aan commerciële bedrijven, onderzoeksinstellingen en verenigingen die een functionele relatie met de TU Delft hebben. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een duurzame relatie zijn met de TU Delft op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of valorisatie. De betreffende organisatie draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de TU Delft op de genoemde aspecten. Van deze organisaties wordt verwacht dat zij zich open opstellen en bereid zijn tot samenwerking en kennisdeling.

Het gaat hierbij niet om leveranciers van goederen en diensten, maar om bijvoorbeeld:

 • Samenwerking in onderzoeksprogramma’s
 • Begeleiding van studenten
 • Organisaties die onderdeel uitmaken van een ecosysteem waarbij de TU Delft een specifiek belang bij de ontwikkeling ervan heeft, zoals robotica of quantumtechnologie.

TU Delft biedt de volgende mogelijkheden voor de huisvesting van externe huurders:

 • RoboValley – Julianalaan 67a
  Ten behoeve van bedrijven (met name startups) in de roboticasector, inclusief drones. De TU Delft verwacht dat dit zal uitgroeien tot een belangrijk (internationaal) complex voor bedrijven in de robotica.
 • De Bouwcampus - Van der Burghweg 1
  Innovaties in de bouw en onroerend goed; de ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.
 • Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek – Kluyverweg 1
  Ten behoeve van bedrijven en startups op het gebied van lucht- en ruimtevaart.
 • Science Park/TU Delft Campus Zuid
  De TU Delft werkt in samenwerking met marktpartijen aan nieuwe initiatieven op het Science Park voor de huisvesting van onder andere scale ups (gebouw NextDelft, Molengraaffsingel 8).
 • YES!Delft en YES!Labs - Molengraaffsingel 12- 10
  Gebouw voor start ups (incubator)
 • Overige gebieden
  Huisvesting binnen een faculteitsgebouw is altijd maatwerk en vind plaats in nauw overleg met de faculteit.

Contact
Voor informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen via: 
Huuradministratie-CREFM@tudelft.nl