Werken aan een toekomstbestendige en veilig bereikbare campus

Onze campus wordt meer dan een miljoen keer per maand bezocht: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en de gevestigde bedrijven. Samen vormen we onze campus. Hier werken we aan wetenschappelijke doorbraken, geven we innovaties gestalte en leiden we studenten op tot ingenieurs die het verschil maken. De campus wordt intensief gebruikt en dit neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zorgt ervoor dat het steeds drukker wordt op en naar het universiteitsterrein, er meer vraag is naar parkeerruimte en dat de uitstoot van CO2 toeneemt. De bereikbaarheid en leefbaarheid van onze campus staan hiermee onder druk.
We willen voor nu en in de toekomst een vlot en veilig bereikbare campus. Een groene en parkachtige plek die beloopbaar en CO2-neutraal is. Waar slim wordt omgegaan met beperkte ruimte en waar duurzaam vervoer wordt gestimuleerd.

Pakket van maatregelen

Om dit te bereiken hebben we samen met diverse instanties een pakket van maatregelen samengesteld. De OV-reiziger, fietser en voetganger krijgen hierbij prioriteit, maar de campus blijft gastvrij voor de automobilist. 

 

Op de fiets of te voet

Zo krijgt het fiets- en voetgangersnetwerk op en naar de campus de nodige aandacht. Voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming scheiden we het fiets- en autoverkeer zoveel mogelijk van elkaar. Veiligheidsknelpunten pakken we aan door bijvoorbeeld verkeerslichten te plaatsen.
Op onze campus komt er meer groen en ruimte in gebieden waar nu veel autoverkeer en versnipperde parkeerplaatsen zijn.

Met het openbaar vervoer

Ook verbeteren we de bereikbaarheid met het OV. Station Delft Zuid is gewijzigd in Delft Campus. Bij dit station is een tunnel onder de sporen door aangelegd en het spoor wordt uitgebreid voor meer treinen vanuit beide richtingen. En er komt een nieuwe fietsbrug, de Gelatinebrug, over de Schie die dit station rechtstreeks verbindt met de TU Delft. Tramlijn 19 vanuit Den Haag Leidschendam-Voorburg wordt vanaf station Delft Centraal doorgetrokken naar de campus. 

 

Met de auto

We gaan van vele losse parkeerplekken verspreid over de campus, naar enkele parkeerlocaties aan de randen van de campus. De automobilist vindt straks vanaf de campusring met behulp van dynamische parkeerverwijzing snel en veilig de weg naar deze parkeervoorzieningen. Hij hoeft hierdoor niet meer op zoek naar een parkeerplek. Van daaruit is iedere bestemming te voet bereikbaar.

We komen steeds dichter bij ons doel: een toekomstbestendige en veilig bereikbare campus, waar iedereen goed kan komen en graag wil blijven.