Internationale Rankings

Een aantal organisaties tracht via internationale rankings inzicht te geven in de relatieve kwaliteit van universiteiten. Zulke ranglijsten geven geen objectief oordeel over de prestatie van universiteiten, omdat ze zijn gebaseerd op subjectieve keuzes voor indicatoren, definities en wegingsfactoren en methodologische tekortkomingen bevatten. Toch geven deze rankings een ruwe indicatie van de relatieve prestaties van de TU Delft als geheel of over een specifieke discipline. Uit de positie in de verschillende rankings, met name op het gebied van ‘Engineering and Technology’, kan worden geconcludeerd dat de TU Delft tot de Europese en wereldwijde top behoort. Vooral internationale studenten lijken geïnteresseerd in de relatieve positie van de TU Delft ten opzichte van andere technische universiteiten. De TU Delft maakt gepast gebruik van rankings binnen haar wervings- en internationaliseringsbeleid. Voor de internationale positionering van de TU Delft zijn vooral de uitkomsten van onderstaande rankings interessant.

Meest recente posities TU Delft in World University Rankings

Meest recente posities TU Delft in een selectie Subject Rankings

TU Delft in andere rankings

Ranking OrganizationEditionFocus 
Times Higher Education2018Reputation ranking top 100 51-60  12   1
Times Higher Education2018Most international universities in the world top 200 18  13   1
Times Higher Education2018Global University Employability Ranking 55  23   1
Reuters2018Top 100 Most Innovative Universities  62  15   1
QS2019Graduate Employability Ranking 41  10   1
CWTS Leiden Ranking2018Industry collaboration 19  11   2
CWTS Leiden Ranking2018PP top 1 % in All Sciences 34  11   1
CWTS Leiden Ranking2018PP top 10% in All Sciences 83  28   5
CWTS Leiden Ranking2018PP top 50% in All Sciences 86  34   10
Universitas Indonesia2017UI Green Metric 22  16   3

Links voor meer informatie over de World University Rankings