Internationale Rankings

Een aantal organisaties tracht via internationale rankings inzicht te geven in de relatieve kwaliteit van universiteiten. Zulke ranglijsten geven geen objectief oordeel over de prestatie van universiteiten, omdat ze zijn gebaseerd op subjectieve keuzes voor indicatoren, definities en wegingsfactoren en methodologische tekortkomingen bevatten. Toch geven deze rankings een ruwe indicatie van de relatieve prestaties van de TU Delft als geheel of over een specifieke discipline. Uit de positie in de verschillende rankings, met name op het gebied van ‘Engineering and Technology’, kan worden geconcludeerd dat de TU Delft tot de Europese en wereldwijde top behoort. Vooral internationale studenten lijken geïnteresseerd in de relatieve positie van de TU Delft ten opzichte van andere technische universiteiten. De TU Delft maakt gepast gebruik van rankings binnen haar wervings- en internationaliseringsbeleid. Voor de internationale positionering van de TU Delft zijn vooral de uitkomsten van onderstaande rankings interessant.

Meest recente posities TU Delft in World University Rankings

Meest recente posities TU Delft in een selectie Subject Rankings

TU Delft in andere rankings

Ranking Organization Edition Focus  
MOOClab2020Rankings based on MOOC provision111
QS2020Graduate Employability Ranking  37  8   1
Times Higher Education2019Global University Employability Ranking 53  22   1
Times Higher Education 2019 Most international universities in the world  18   12    1
Times Higher Education 2019 Reputation ranking top 100  51-60   12    1
CWTS Leiden Ranking 2019 Industry collaboration  22   13    2
CWTS Leiden Ranking 2019 PP top 1 % in All Sciences  74   23    1
CWTS Leiden Ranking 2019 PP top 10% in All Sciences  112   43    8
CWTS Leiden Ranking 2019 PP top 50% in All Sciences  76   29    8
Reuters2019Top 100 Most Innovative Universities  16  16   1

Links voor meer informatie over de World University Rankings