Internationale Rankings

Een aantal organisaties tracht via internationale rankings inzicht te geven in de relatieve kwaliteit van universiteiten. Zulke ranglijsten geven geen objectief oordeel over de prestatie van universiteiten, omdat ze zijn gebaseerd op subjectieve keuzes voor indicatoren, definities en wegingsfactoren en methodologische tekortkomingen bevatten. Toch geven deze rankings een ruwe indicatie van de relatieve prestaties van de TU Delft als geheel of over een specifieke discipline. Uit de positie in de verschillende rankings, met name op het gebied van ‘Engineering and Technology’, kan worden geconcludeerd dat de TU Delft tot de Europese en wereldwijde top behoort. Vooral internationale studenten lijken geïnteresseerd in de relatieve positie van de TU Delft ten opzichte van andere technische universiteiten. De TU Delft maakt gepast gebruik van rankings binnen haar wervings- en internationaliseringsbeleid. Voor de internationale positionering van de TU Delft zijn vooral de uitkomsten van onderstaande rankings interessant.

Meest recente posities TU Delft in World University Rankings

Meest recente posities TU Delft in een selectie Subject Rankings

TU Delft in andere rankings

Ranking Organization Edition Focus  
Times Higher Education 2019 Most international universities in the world  18   12    1
Times Higher Education 2018 Reputation ranking top 100  51-60   12    1
Times Higher Education 2018 Global University Employability Ranking  55   23    1
Reuters 2018 Top 100 Most Innovative Universities   62   15    1
QS 2019 Graduate Employability Ranking   41   10    1
CWTS Leiden Ranking 2018 Industry collaboration  19   11    2
CWTS Leiden Ranking 2018 PP top 1 % in All Sciences  34   11    1
CWTS Leiden Ranking 2018 PP top 10% in All Sciences  83   28    5
CWTS Leiden Ranking 2018 PP top 50% in All Sciences  86   34    10
Universitas Indonesia 2017 UI Green Metric  22   16    3

Links voor meer informatie over de World University Rankings