TU Delft in Internationale Rankings

Veel verschillende organisaties stellen rankings samen en de positie van een universiteit kan flink verschillen tussen de rankings. Hoe werken deze rankings nou precies en hoe staat de TU Delft er in de verschillende rankings voor?

Belangrijkste drie rankings

Bij de TU Delft zijn vooral drie internationale rankings belangrijk en volgt de ontwikkelingen daarin nauwgezet. Dat zijn de Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE) en Shanghai Ranking (ARWU). Deze rankings zijn internationaal het meest bekend, hebben een trackrecord en zijn vrij constant in wat betreft de methodologie en publicatie regelmaat. Bovendien verschillen ze alle drie in de manier waarop ze zijn samengesteld wat ervoor zorgt dat we vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken naar onze positie in de wereld. Alle drie de rankings publiceren een World University Ranking (WUR) en Subject ranking. Sommige publiceren ook Thema rankings zoals Employability, Reputation, Most International of Most Innovative University. Voor de TU Delft als geheel zijn met name de WUR rankings van belang en de Engineering & Technology rankings vanwege de focus. De subject rankings zijn vooral interessant voor afzonderlijke faculteiten of afdelingen.

Subject rankings

Er zijn grote aantallen subject rankings, QS en ARWU publiceren er beiden zo’n 50 en THE heeft er ongeveer 10 en ze worden nog steeds met enige regelmaat uitgebreid. De belangrijkste zijn de Engineering en Technology rankings, daarin behaalt de TU Delft in de QS en THE ranking vrij consequent posities in en rondom de top 20. Kijkend naar specifieke vakgebieden bekleedt de TU Delft een mooi aantal wereldwijde topposities. Absolute topposities worden onder andere behaald op Architecture, Civil & Structural Engineering, Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering, Water Resources, transportational Sciences, Marine/Ocean Engineering en Chemical engineering. 

Positionering TU Delft in World University Rankings

In de drie rankings scoort de TU Delft met name in de QS en THE goed met een wereldwijde positie in de top 50 en 70, in Europa in de top 20 en in Nederland staat de TU Delft in de top drie. De positie in de Shanghai ranking valt lager uit omdat die ranking een andere focus heeft. Er worden andere indicatoren gebruikt en de weging verschilt in de methodologie. Indicatoren die afhankelijk zijn van een klein aantal individuen (nobel/award/prijswinnaars) zijn voor de helft bepalend in de ARWU ranking, terwijl QS en THE dergelijke indicatoren helemaal niet meewegen. Op de individu afhankelijke indicatoren scoort de TU Delft relatief minder goed. Bij het volgen van rankings is de huidige positie relevant, Maar misschien nog wel belangrijker is de trend over een langere periode. In alle drie de rankings is in de afgelopen jaren een vrij stabiele opwaartse trend te zien met af een toe een schommeling. Hieruit kan opgemaakt worden dat de TU Delft wereldwijd een steeds sterkere stabiele positie heeft.

Gebruik rankings

Hoewel enige nuance bij het kijken naar rankings op z’n plaats is, zijn rankings voor de universiteit waardevol voor bijvoorbeeld het benchmarken met andere universiteiten, het identificeren en volgen van internationale trends en het aantrekken van (internationale) studenten en staf. Voor studenten (en hun ouders), en dan met name die in het buitenland willen studeren, zijn rankings een belangrijk bron van informatie. Ze zijn immers zeer geschikt om een groot scala aan universiteiten te vergelijken. Ook voor werkgevers lijkt de ranking positie van de universiteit van een sollicitant steeds belangrijker te worden en het aangaan van nieuwe samenwerkingen of partnerschappen gaat ook gemakkelijker voor een hoog genoteerde universiteit.

Beperkingen rankings

Het is belangrijk om rankings te begrijpen en de trends te volgen. Tegelijkertijd erkennen we ook zeker de tekortkomingen van rankings en het belang om op de hoogte te zijn van de beperkingen voor de juiste interpretaties, zodat er geen foute conclusies uit getrokken worden. Per definitie hanteren (commerciële) ranking organisaties een vereenvoudigde en beperkte methodologie om tot een boordeling te komen. Het begint bij de focus van de ranking en continueert bij de keuze voor indicatoren en de weging ervan. In de meeste gevallen zijn het kwantitatieve indicatoren die iets over de kwaliteit zouden moeten zeggen. De vraag is of die kwaliteit te vatten is in een kwantitatieve indicator. De ‘faculty/staff’ ratio zou bijvoorbeeld iets moeten zeggen over de kwaliteit van onderwijs en het aantal citaties iets over de kwaliteit van het onderzoek. Alle universiteiten worden beoordeeld op dezelfde indicatoren, terwijl zij verschillende visies, missies en focus kunnen hebben. Daarnaast zegt de plaatsing of verschuiving in de rangorde niet altijd alles  over de daadwerkelijke prestaties van universiteiten. Een universiteit kan beter presteren op een indicator maar toch dalen als er andere universiteiten zijn die het nog beter gedaan hebben. Verder vraagt een deel van de rankings aan universiteiten om zelf data aan te leveren en hoewel er richtlijnen zijn, kan de interpretatie en eenduidigheid van de aangeleverde cijfers verschillen.  

Raadpleeg de “Ten principles for the responsible use of university rankings” die opgesteld zijn door Ludo Waltman, Paul Wouters en Nees Jan van Eck van CWTS (Centre for Science and Technology Studies) in het gepast gebruiken van de rankings.


Diverse rankings

Er is wereldwijd een enorm scala aan rankings. Naast de QS, THE en Shanghai ranking houdt de TU Delft onderstaande rankings secundair bij.
Klik hier voor een toelichting op deze rankings.

Ranking Organization Edition Focus Worldwide European  Dutch
Times Higher Education 2023 Impact Rankings - Overall 101-200 36-86 1-3
Times Higher Education 2023 Impact: Industry, innovation, and infrastructure 5 5 2
Times Higher Education 2023 Impact: Climate Action 15 5 1
Times Higher Education 2023 Impact: Affordable & Clean Energy 79 19 1
Times Higher Education 2023 Most international universities in the world 15 8 1
Times Higher Education 2022 World reputation rankings 43 10 1
Times Higher Education 2022 Global University Employability Ranking 87 36 2
Quacquarelli Symonds (QS) 2022 Graduate Employability Ranking 39 7 1
MOOCLab 2021 Rankings based on MOOC provision 17 4 1