Diverse rankings

Ranking Organization Edition Focus  
MOOClab2020Rankings based on MOOC provision111
QS2020Graduate Employability Ranking 3781
Universitas Indonesia2019UI Green Metric32234
Times Higher Education2019Global University Employability Ranking 53  22   1
Times Higher Education 2019 Most international universities in the world  18   12    1
Times Higher Education 2019 Reputation ranking top 100  51-60   12    1
CWTS Leiden Ranking 2019 Industry collaboration  22   13    2
CWTS Leiden Ranking 2019 PP top 1 % in All Sciences  74   23    1
CWTS Leiden Ranking 2019 PP top 10% in All Sciences  112   43    8
CWTS Leiden Ranking 2019 PP top 50% in All Sciences  76   29    8
Reuters2019Top 100 Most Innovative Universities  16  16   1

CWTS Leiden ranking

Deze ranking baseert zich volledig op bibliografische data van de Web of Science database van Thomson Reuters. De Ranking biedt, afhankelijk van de geselecteerde indicatoren, verscheidene ranglijsten op het gebied van wetenschappelijke impact, samenwerking, open acces en gender indicatoren.

Employability rankings

THE en QS hebben allebei een employablity ranking. THE tracht te laten zien hoe recruiters van topbedrijven universiteiten beoordelen op het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De uitslagen zijn gebaseerd op een Global University Employability Survey die is ontworpen door Emerging (een Frans HR consultancy bedrijf) ven uitgevoerd door Trendence.

De QS Ranking tracht te meten (1) hoe goed de reputatie van een instelling is bij werkgevers, (2) in hoeverre de instelling een voedingsbodem is voor hoog presteerders, (3) in welke mate instellingen verbonden zijn met bedrijven en (4) hoe aantrekkelijke afgestudeerden van een instelling zijn voor werkgevers. De resultaten zijn deels gebaseerd op een werkgever enquête maar daarnaast wordt ook gekeken naar publicaties met top bedrijven, de aanwezigheid van werkgevers op de campus, universiteits-afkomst van “high achievers” en het percentage afstudeerders dat binnen 12 maanden een betaalde baan heeft.

Most international Universities in the world, THE

Deze ranking is gebaseerd op internationale indicatoren die ook gebruikt worden voor de THE World University ranking, namelijk: international students, international staff, international co-authorship en international reputation.

Reputation ranking top 10, THE

De lijst wordt gepresenteerd als de lijst met “the most powerful global university brands” en is vrij prestigieus omdat er slechts 100 posities worden vergeven. De resultaten zijn gebaseerd op enquêtes die zijn uitgezet bij “leading academics” waarbij gevraagd wordt maximaal 15 universiteiten te noemen die in hun ervaring excelleren op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Reuters top 100 most innovative universities

Voor de ranking zijn door Claricate Analytics meer dan 600 universiteiten geïdentificeerd die het meeste academische onderzoek publiceren. De ranking is gebaseerd op een 10-tal vooral patentgerichte indicatoren, namelijk: Patent volume, patent success, global patents, patent citations, patent citation impact, percent of patent cited, patent to article citation impact, industry article citation impact, percent of industry collaborative articles, total web of science core collection papers.

U-multirank

Dit is een multidimensionale ranking die ontworpen is om de kritiek op veel andere rankings tegemoet te komen. De ranking produceert namelijk geen kant en klare ranglijst(en). De ranking verzamelt een brede selectie aan indicatoren en als gebruiker kun je zelf bepalen welke indicatoren je belangrijk vindt. Vervolgens kun je indien gewenst deze degeselecteerde indicatoren in zetten om te benchmarken. Bovendien worden geen absolute scores gegeven of gerangschikt, universiteiten krijgen op de indicatoren een score op een schaal van 1 t/m 5.

UI Green Metric

UI Green Metric is een campus duurzaamheid ranking geïnitieerd door Universitas Indonesia. De indicatoren die de scoren bepalen zijn: de infrastructuur van de campus en of de campus zich hiermee kwalificeert als “groene campus” (15%), energiegebruik met oog op klimaatverandering (21%), omgang met afval (18%), watergebruik (10%), mobiliteit op de campus (18%) en onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzaamheid (18%). 

World University Rankings by MOOC Performance

Dit is een vrij nieuwe ranking die universiteiten rankt op basis van hun MOOC performance. Als indicatoren wordt het aantal beschikbare MOOCS (10%), learning pathways (15%), micro-credentials (20%), MOOC based degrees (20%) en gemiddelde world university ranking in QS, THE en ARWU (35%).