Methodologie

QS World University Ranking

De belangrijkste indicator in de QS WUR ranking is reputatie. Voor 50% bepaalt deze de score, 40% academische reputatie en 10% werkgeversreputatie. Om de reputatie van universiteiten te bepalen zet QS jaarlijks een enquête uit.

De verhouding tussen het aantal studenten en aantal wetenschappelijke staf telt voor 20% mee, dit wordt gebruikt als kwaliteitsindicator voor het onderwijs. De kwaliteit van het onderzoek wordt gemeten aan de aantallen publicaties per ‘Faculty Staff’ (wetenschappelijk personeel) en deze bepaalt 20% van de totaalscore. Tot slot tellen het aandeel internationale studenten en staf beiden voor 5% mee.

De TU Delft scoort op bijna alle indicatoren heel netjes. De ‘Faculty Student’ ratio krijgt de laagste score, wat betekent dat er relatief veel studenten per wetenschappelijke staf zijn bij de TU Delft.

Indicatoren en weging QS World University Rankings

U heeft zelf invloed op de rankings; geef uw mening!

De belangrijkste indicator in de QS WUR ranking is reputatie, deze bepaalt de helft van de score. Om die te berekenen, houdt QS jaarlijks een enquête. Bent u academicus, of komt u regelmatig in aanraking met afgestudeerden, dan kunt u meedoen aan QS Global Academic Survey of de QS Employer Survey. Als u geselecteerd wordt door QS ontvangt u tussen januari en maart een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête. U kunt dan aangeven welke universiteiten u vindt excelleren op het gebied van onderzoek en onderwijs in binnen- en buitenland.

Times Higher Education World University Ranking

De THE ranking lijkt qua methodologie enigszins op de QS ranking in de zin dat ook hier reputatie een belangrijke plek inneemt. In totaal is 33% van de score afhankelijk van reputatie, 15% onderwijs reputatie en 18% onderzoek reputatie. Hiervoor voert THE jaarlijks een onderzoek uit in samenwerking met Elsevier met jaarlijks zo’n 10.000 respondenten die worden geselecteerd om een representatieve sample te vormen. In het onderzoek mogen respondenten universiteiten nomineren binnen hun eigen wetenschappelijke vakgebied en op het gebied van onderwijs of onderzoek.

Bij THE zijn de hoofdindicatoren onderwijs, onderzoek en internationalisering opgebouwd uit een set sub-indicatoren. Onderwijs telt voor 30% mee, daaronder valt de teaching reputatie survey (15%), staf student ratio (4,5%), PhD to bachelor ratio (2,25%), PhD diploma’s to academic staf ratio (6%) en institutional income (2,25%). Research is ook goed voor 30%, met daaronder de research reputatie survey (18%), research income (6%) en research productivity (6%). De mate van internationalisering weegt in totaal 7,5% met gelijke delen voor het aandeel internationale studenten, internationale staf en internationale samenwerkingen. Citaties bepalen 30% van de score en Industry income heeft een weging van 2,5%. 

Hoofd-indicatoren en weging THE World University Rankings
Sub-indicatoren en weging THE World University Rankings

Shanghai Ranking (ARWU)

De Shanghai Ranking wijkt vrij veel af van de andere twee rankings. Een deel van de indicatoren komt namelijk helemaal niet voor in de QS en THE rankings, dat zijn de individu afhankelijke indicatoren en ook andersom speelt bijvoorbeeld reputatie van instellingen weer geen rol in de ARWU ranking waar het bij QS en THE juist zwaarwegende indicatoren zijn.

Bij de ARWU zijn 50% van de indicatoren afhankelijk van een klein aantal individuen. Dat zijn namelijk voor 20% het aantal Highly Cited Researchers werkzaam bij een instelling. Dit is een lijst die jaarlijks wordt gepubliceerd door Clarivate van rond de 6.000 meest geciteerde wetenschappers ter wereld in 21 vakgebieden. Voor 20% het aantal staf leden die een nobelprijs of field medal hebben ontvangen en 10% alumni die een nobelprijs of field medal hebben ontvangen. Op deze indicatoren behaalt de TU Delft relatief weinig punten, of in het geval van Award geen punten. Dat is de hoofdreden waarom de TU Delft in deze ranking lager scoort dan in de andere twee rankings.

Gepubliceerde artikelen zoals geïndexeerd in de Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index bepalen 20% van de score, dit is de indicator waarop de TU Delft de meeste punten behaald. Daarnaast zijn publicaties in Nature en Science een aparte indicator die ook een weging heeft van 20%. Tot slot is 10% toegewezen aan PCP, dat is een gewogen score van de rest van de indicatoren gedeeld door het aantal wetenschappelijke staf. 

Indicatoren en weging Shanghai Academic Rankings of World Universities
/* */