Huisregels

Bekijk hier welke afspraken de TU Delft heeft gemaakt over promotie en activiteiten op de campus, in de gebouwen en in de buitenruimte. 

Promotie op de campus

De TU Delft krijgt veel verzoeken voor promotieacties op de campus. Hieronder vind je een overzicht van de voorwaarden en mogelijkheden.

 • Op de campus zijn promotieactiviteiten door externe bedrijven en religieuze partijen niet toegestaan.
 • De enige periode waarin politieke partijen actief promotie of reclame mogen maken, is bij verkiezingen. Bij gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen mogen politieke partijen van de kieslijst op de campus flyeren op ondergenoemde locaties (zie onder 'flyeren'), in de periode twee weken voor de verkiezingen tot en met de verkiezingsdag. Andere activiteiten dan flyeren, zoals bijvoorbeeld leden werven voor politieke partijen of een manifestatie zijn niet toegestaan. Voor aanvragen, zie de tab Aanvragen promotie of andere activiteit.

De TU Delft behoudt zich het recht voor personen van de campus te verwijderen als er naar beoordeling van de universiteit sprake is van overlast of ander ongewenst gedrag.

Flyeren

Er zijn twee mogelijkheden om te flyeren bij TU Delft:

 1. Flyeren in een gebouw of voor een hoofdentree: toestemming verloopt via de faculteit. Zie flyerrichtlijnen.
 2. Op de campus flyeren, flyers aan fietsen, fietszadeldekjes, etc.: toestemming via Parkmanagement.

Waar mag geflyerd worden:

 • Op de brug richting faculteit IO.
 • In het Mekelpark (excl. Freezones).
 • Op het voetpad tussen Aula en Library (excl. Freezone B/trap/bordes).
 • Promotie met mobiele abri: afhankelijk van het type abri kan Parkmagement TU Delft een bepaalde locatie toewijzen. 

Veiligheid:

 • Flyeren alleen op voetpaden; doorgaande looproutes. Vluchtwegen moeten vrij toegankelijk blijven. 
 • Het uitdelen van flyers aan fietsers is niet toegestaan.

Opruimplicht:

 • De aanvrager ruimt zelf flyers op die op de grond zijn gegooid of gewaaid. Dit geld voor de dag dat de promotieactie heeft plaatsgevonden en ook op de daaropvolgende dag.
 • Verwijder- en schoonmaakkosten kunnen worden doorberekend aan de aanvrager.

Een aanvraag kan gedaan worden onder het tabblad Aanvragen promotie of andere activiteiten

Milieuvriendelijke graffiti, stoepkrijt en spraykrijt

 • Alleen toegestaan op de grond (maar niet op natuursteen zoals het plein voor IO/EWI en in het Mekelpark) of op trappen en/of bordessen.
 • Niet toegestaan op verticale oppervlaktes omdat te lang blijft staan.
 • Min. afstand tussen spraylocaties is 50 meter en mag worden aangebracht op het Mekelweg fietspad tussen O&S (gebouw 30A) en laagbouw EWI (gebouw 36).
 • Aanvragen kan onder het tabblad Aanvragen promotie of andere activiteit

Aanplakbiljetten en posters

 • In de gebouwen zijn posters op een aantal locaties toegestaan (o.a. prikborden). Zie posterrichtlijnen
 • Buiten zijn aanplakbiljetten of posters nergens op de TU Delft campus toegestaan. Parkmanagement houdt hier toezicht op en brengt eventuele verwijder- en schoonmaakkosten in rekening aan de afzender/organisator.
 • Aanvragen kan onder het tabblad Aanvragen promotie of andere activiteit.

Ballonnen

 • De eerstvolgende werkdag na het evenement moeten alle ballonnen en bevestigingsmaterialen (lintjes, ty-raps etc.) zijn verwijderd.
 • Voor het oplaten van ballonnen gelden strenge voorwaarden in verband met het vliegverkeer van Rotterdam – The Hague Airport.
 • Aanvragen promotie of andere activiteit.

Banners en spandoeken

Banners of spandoeken zijn toegestaan op vijf locaties. Hiervoor kun je terecht bij de VSSD, Leeghwaterstraat 42, tel. 015-27 82050, balie@vssd.nl. Bij weersverwachtingen met harde wind het spandoek graag extra vastmaken en de volgende dag controleren of het nog goed hangt. 

Locaties:

 • Mekelweg naast Döner Company
 • Mekelpark tussen 3mE en TNW
 • Mekelpark tussen EWI en CiTG
 • Mekelpark voor X (voormalig Sport & Cultuur)
 • Kluyverweg naast de fietsenstalling van LR 

De TU Delft behoudt zich het recht voor banners en spandoeken welke zonder toestemming van VSSD of Parkmanagement TU Delft zijn geplaatst te verwijderen.

Sandwichborden, driehoeksborden, stickers

 • Stickers zijn niet toegestaan op de Campus. Verwijder- en schoonmaakkosten worden doorberekend aan de eigenaar of initiatiefnemer.
 • Neem voor het plaatsen van sandwich- of driekhoeksborden contact op met Parkmanagement.

Vlaggen

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk is alleen mogelijk met een vergunning van de gemeente en toestemming Parkmanagement.

Overige mogelijkheden voor promotie

Aanvragen promotie of andere activiteit

 • Aanvragen dienen 2 weken voor aanvang aangevraagd te worden via dit formulier.
 • Pas nadat Parkmanagement de activiteit per email heeft goedgekeurd mag de activiteit uitgevoerd worden.

Fietsparkeren

Om de campus netjes en veilig te houden, hanteert de TU Delft huisregels voor fietsparkeren. Deze regels zijn in lijn met de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Delft, artikel 5.10.

 1. Fietsen mogen alleen geplaatst worden op de aangewezen locaties of in de faciliteiten (vakken of rekken). Dit geldt ook voor bromfietsen of andere gemotoriseerde tweewielers.
 2. Fietsen of bromfietsen die niet op de juiste plek staan, worden verplaatst naar een juiste locatie.
 3. Het is niet toegestaan om fietsen of bromfietsen permanent en ten tijde van de vakantie op de campus te stallen. Dit in verband met de jaarlijkse opschoonactie van wees- en wrakfietsen, onderhoud aan rek of grond en het voorkomen van diefstal.
 4. Een fiets of ander type tweewieler geldt als wees(brom)fiets als deze langer dan 28 dagen op dezelfde locatie staat. Deze krijgen gedurende 28 dagen een waarschuwingslabel. Hierna wordt deze fiets verwijderd en in het depot van TU Delft opgeslagen. De eigenaar kan zich melden bij het depot. Na 6 weken worden de fietsen uit het depot verwijderd.
 5. (Brom)fietswrakken zijn onbruikbare (brom)fietsen, omdat 2 essentiële zaken ontbreken en/of de trappers niet kunnen draaien. Ook deze krijgen een waarschuwingslabel, en worden in het depot opgeslagen. De eigenaar kan zich melden bij het depot. Onbruikbare tweewielers worden na 3 weken vernietigd.
 6. TU Delft behoudt zich hierbij het recht voor om sloten te verwijderen. De schade aan het slot is voor rekening van de (brom)fietseigenaar.

Wanneer je je fiets niet terug kunt vinden, meld dit bij een servicepunt of mail naar parkmanagement-CRE@tudelft.nl.
Fietsen die verplaatst worden vanuit Coffee & Bikes aan de Landbergstraat, worden geplaatst in een beschikbaar rek of vak binnen Coffee & Bikes en anders naar de fietsenrekken naast de Doner Company (aan de Mekelweg).

Drone-beleid

Er zijn stricte richtlijnen voor het gebruik van drones vanwege veiligheid op de grond + vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport. Lees de richtlijnen:

Voldoe je aan de richtlijnen, dan kun je een aanvraag indienen bij parkmanagement-CRE@tudelft.nl.

Op de TU Delft Campus gelden de volgende regels:

 • Honden dienen aangelijnd te zijn. Het is nergens toegestaan om honden los te laten lopen.
 • De eigenaar/houder is verplicht om uitwerpselen op te ruimen.

De beveiliging van de TU Delft Campus heeft het recht eigenaren aan te spreken en bij het niet naleven van de regels dit te rapporteren.

De TU Delft Campus valt onder de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Delft.