Hulp via basiszorgverzekering

Heb je hulp nodig van een stoppen met roken? Kijk dan naar je zorgverzekering. Stoppen-met-rokenprogramma’s worden vergoed uit de basiszorgverzekering. 

Collectieve zorgverzekeringen van de TU Delft

Voor de twee collectieve zorgverzekeringen die via de TU Delft worden aangeboden gelden de volgende aanbieders:

Zilveren Kruis

 • Sommige huisartsen
 • Sinefuma
 • Medipro
 • Smokefree
 • Psymind 

Ohra

 • Apotheek Pillen & Praten
 • Zorggroep Zorroo
 • Het Rode Kruis Ziekenhuis
 • Overige gecontracteerde huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen en gezondheidspsychologen

Heb je geen collectieve zorgverzekering van de TU Delft?

Vraag dan bij je eigen zorgverzekeraar na welke behandelaars zij gecontracteerd hebben.


Belangrijke aandachtspunten

 • Heeft de zorgverzekeraar geen contract dan betekent dat geen vergoeding!
 • Eigen risico
  Of een stoppen-met-roken programma consequenties heeft voor het eigen risico verschilt per zorgverzekeraar. In ieder geval voor Zilveren Kruis en Ohra geldt dat er geen eigen risico is als er een programma wordt gevolgd bij een gecontracteerde verzekeraar. Heb je een andere zorgverzekeraar? Kijk het dan na op de website van jouw zorgverzekeraar.
 • Doorverwijzing via huis/bedrijfsarts
  Voor een stoppen met rokenprogramma’s heb je een verwijzing nodig van een arts. Daarvoor kun je terecht bij je eigen huisarts of bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geldt uiteraard alleen voor medewerkers.
 • Nicotine vervangende geneesmiddelen om te ondersteunen bij het stoppen met roken worden uitsluitend verstrekt via tussenkomst van de behandelaar vanuit de zorgverzekering.