College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de TU Delft en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hoort hiervoor vertrouwelijk de Ondernemingsraad en de Studentenraad (op instellingsniveau). Het College van Bestuur en de Secretaris van de Universiteit worden ondersteund door het Bestuursbureau.


Vice Rector Magnificus/vice-voorzitter

Prof.dr. Rob F. Mudde

Lees meer

 

 

Rector Magnificus / Voorzitter College van Bestuur

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen

Lees meer

 

 


Secretaris van de TU Delft

Dr. G.J.L. Scheurwater

Lees meer