College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de TU Delft en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hoort hiervoor vertrouwelijk de Ondernemingsraad en de Studentenraad (op instellingsniveau). Het College van Bestuur en de Algemeen Bestuurssecretaris worden ondersteund door het Bestuursbureau.


Vice Rector Magnificus/vice-voorzitter

Prof.dr. Rob F. Mudde

Rector Magnificus / Voorzitter College van Bestuur

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen

Vice President Operations / Lid College van Bestuur

Drs. Marien van der Meer


Algemeen Bestuurssecretaris

dr. A.R. (André) Groenhof