Bestuursondersteuning

In het domein Bestuursondersteuning zijn de activiteiten en functies binnen de TU Delft gegroepeerd die gericht zijn op het ondersteunen bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming binnen de universiteit en haar faculteiten en de monitoring van de uitvoering daarvan. De secretaris van de Universiteit is verantwoordelijk voor dit functiedomein.