Algemeen Bestuurssecretaris

De Algemeen Bestuurssecretaris is namens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de keten van bestuurlijke besluitvorming op instellingsniveau en adviseert het College van Bestuur bij strategische beslissingen.   

Tevens fungeert de Secretaris van de Universiteit als secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies. 
De Secretaris van de Universiteit  wordt vanaf 2013 gecombineerd met de functie van directeur Strategic Development.

dr. A.R. (André) Groenhof – Secretaris van de Universiteit
A.R.Groenhof@tudelft.nl 
+31 (0)15 27 81617

Vacant - Personal Assistant