Algemeen Bestuurssecretaris

De Algemeen Bestuurssecretaris is namens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de keten van bestuurlijke besluitvorming op instellingsniveau en adviseert het College van Bestuur bij strategische beslissingen.   

Tevens fungeert de Algemeen Bestuurssecretaris als secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies. 

Dr. A.R. (André) Groenhof  – Algemeen Bestuurssecretaris
A.R.Groenhof@tudelft.nl 
 015 - 2783615

B.E. (Barbara) Dahlberg – Bestuursassistent Algemeen Bestuurssecretaris
015-27 87 552