Faculteitssecretarissen

 

 

 

 

Secretarissen Faculteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelings-secretarissen Faculteit

 

 

Facultair informatie coördinatoren

De decaan wordt ondersteund door de faculteitssecretaris die tevens optreedt als strategisch adviseur. De faculteitssecretaris rapporteert aan de decaan en (functioneel) aan de Algemeen Bestuurssecretaris. Ten aanzien van de facultaire ondersteunende diensten heeft de faculteitssecretaris namens de decaan een coördinerende rol. Daarnaast is de faculteitssecretaris nauw betrokken bij (de voorbereiding van) besluitvormingsprocessen binnen de faculteit.

K.J. (Joyce) ten Berge 
K.J.tenBerge@tudelft.nl 
+31 (0)15 27 85372

Aerospace Engineering

Drs. M.C.M. (Marja) van den Bergh
M.C.M.vandenBergh@tudelft.nl
+31 (0)15 27 81914

Applied Sciences

Drs. A.C. (Amber) Leeuwenburgh  
A.C.Leeuwenburgh@tudelft.nl
+31 (0)15 27 88514

Architecture and the Built Environment

Drs. S.C.P. (Stijn) van Boxmeer
S.C.P.vanBoxmeer@tudelft.nl
+31 (0)15 27 88326

Civil Engineering & Geosciences

Mr.drs. G.M.F. (Myrthe) van Nus
G.M.F.vanNus@tudelft.nl​​​​​​​
+31 15 27 83268

Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Drs. A.G.C.A. (Hans) Suijkerbuijk
A.G.C.A.Suijkerbuijk@tudelft.nl
 +31 (0)15 27 82101

Industrial Design Engineering

Vacant 

Mechanical, Maritime & Materials Engineering

Drs. J.K. (Jacqueline) Dekker
J.K.Dekker@tudelft.nl
+31 (0)618546810

Technology, Policy & Management

Facultair Secretarissen Overleg (FSO)

De faculteitssecretarissen komen regelmatig bijeen in het Facultair Secretarissen Teamoverleg (FST) onder functioneel voorzitterschap van de Algemeen Bestuurssecretaris. Het FST is een collegiaal consultatieplatform ter onderlinge afstemming en om oplossingsgerichte bijdragen te leveren aan vragen vanuit een instellingsbreed  perspectief.