Internal Audit

De afdeling Internal Audit ondersteunt TU Delft bij het realiseren van haar doelstellingen door met een systematische en gedisciplineerde aanpak de doelmatigheid van de governance, risicomanagement en interne beheersingsprocessen binnen de gehele organisatie, inclusief faculteiten, Universiteitsdienst, holdings en verbonden entiteiten, te evalueren en waar nodig adviezen ter verbetering te geven.

Internal Audit heeft een belangrijke ondersteunende rol voor het College van Bestuur (CvB), de decanen en de directeuren van TU Delft om ten aanzien van het uitvoeren, verbeteren en verantwoorden van hun bedrijfsvoering ‘in control’ te zijn, door hen te voorzien van inzichten, analyses, bevindingen, evaluaties, oordelen en aanbevelingen betreffende de objecten die door Internal Audit onderzocht zijn.

Het CvB is verantwoordelijk voor Internal Audit. De Raad van Toezicht houdt via de Audit Commissie toezicht op Internal Audit. Internal Audit is hiërarchisch en functioneel ondergebracht onder de voorzitter van het CvB.

 

Algemeen adres
E: InternalAudit@tudelft.nl
T: +31 (0)15 278 3361

Leidinggevende
P. (Peter) Roorda RA CIA 
Manager internal audit
T: +31 (0)6 17 00 27 53

Secretariaat
A.J. (Angie) Braun
T: +31 (0)15 278 3361 of +31 (0)6 38 16 58 38
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Medewerkers
Drs. W. (Wiebe) Blok RO
Senior auditor
T: +31 (0)6 39 27 23 24

Drs. P. (Pascal) Lamy RA RC EMFC EMIA
Senior auditor
T: +31 (0)6 24 81 42 17

Drs. A.H.A. (Angélique) Post RA
Senior auditor
T: +31 (0)6 24 81 42 25

Drs. A. (Arie) Pronk RA RC RE EMFC CIA CISA
Externe medewerker
T: +31 (0)6 21 26 82 25

Drs. J.J.F. (Jeroen) Robbe RA CIA EMITA
Senior auditor
T: +31 (0)6 39 27 23 25