Internal Audit

De afdeling Internal Audit ondersteunt TU Delft bij het realiseren van haar doelstellingen door met een systematische en gedisciplineerde aanpak de doelmatigheid van de governance, risicomanagement en interne beheersingsprocessen binnen de gehele organisatie, inclusief faculteiten, Universiteitsdienst, holdings en verbonden entiteiten, te evalueren en waar nodig adviezen ter verbetering te geven.

Internal Audit heeft een belangrijke ondersteunende rol voor het College van Bestuur (CvB), de decanen en de directeuren van TU Delft om ten aanzien van het uitvoeren, verbeteren en verantwoorden van hun bedrijfsvoering ‘in control’ te zijn, door hen te voorzien van inzichten, analyses, bevindingen, evaluaties, oordelen en aanbevelingen betreffende de objecten die door Internal Audit onderzocht zijn.

Het CvB is verantwoordelijk voor Internal Audit. De Raad van Toezicht houdt via de Audit Commissie toezicht op Internal Audit. Internal Audit is hiërarchisch en functioneel ondergebracht onder de voorzitter van het CvB.

 

Algemeen adres
E: InternalAudit@tudelft.nl
T: +31 (0)15 278 3361

Waarnemend manager Internal Audit
Mr. K.T.B. (Kim) van Zijp
Senior Internal Auditor
+31 (0)6 42 60 11 01

Secretariaat
A.J. (Angie) Braun
T: +31 (0)15 278 3361 of +31 (0)6 38 16 58 38
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Medewerkers
L.A. (Leon) Yap Msc EMIA Bsc
Senior Internal Audit a.i.
+31 (0)6 14 54 05 60

B. (Bryan) Bon Msc MBA EMITA Bsc
Senior Internal Audit a.i.
+31 (0)6 53 31 66 88

R. (Rishi) Djairam EMIA RO RA
Senior Internal Audit i.a.
+31 (0)6 52 02 7739