Drs. MBA N.A. Vermeulen

Nicoly Vermeulen is Vice President Operations

Nicoly Vermeulen is per 1 januari 2018 Vice President Operations (VPO) in het College van Bestuur. Hiervoor vervulde zij posities bij ING als Chief Operating Officer en Chief Financial Officer. Bij de Sociale Verzekeringsbank was zij voorzitter van de Raad van Bestuur.

Nicoly Vermeulen studeerde bedrijfsinformatica en bedrijfseconomie. Zij bekleedde diverse functies waaronder die van COO/CFO bij ING International Private Banking en ING Real Estate. In de periode 2010 en 2016 had zij zitting in de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter.

Nicoly heeft een partner en twee kinderen en in haar vrije tijd roeit, kookt en reist ze graag.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Zorgcirkel / 2018 – heden
  • Lid Raad van Toezicht Spaarne Gasthuis / 2016 – heden
  • Voorzitter Raad van Toezicht Certe / 2009 – eind 2018
  • Lid Raad van Commissarissen Dokterszorg Friesland / 2010 – 1 maart 2019

Vice President Operations

Drs. MBA Nicoly Vermeulen