Prof. dr.ir. Tim van der Hagen

Tim van der Hagen is voorzitter van het College van Bestuur en tevens rector magnificus van de TU Delft.

Visie

“De belangrijkste opdracht van de TU Delft is een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Onze grootste bijdrage bestaat natuurlijk uit de ingenieurs die bij ons afstuderen. Delftse studenten en alumni kenmerken zich vaak door een can-do mentaliteit; ze pakken uitdagingen gretig aan. Ik sta soms versteld van wat ze voor elkaar krijgen.

Om de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aan te gaan, willen we samen met de universiteiten en academische ziekenhuizen van Rotterdam en Leiden de muren slechten tussen de zogenaamde alfa-, bèta- en gamma-wetenschappen en medische technologie. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke complexe en in elkaar grijpende problemen alleen kunnen worden opgelost als we al onze wetenschappelijke krachten bundelen, als we op geheel nieuwe manieren gaan samenwerken. Daarover sprak ik in mijn speech ter gelegenheid van de Dies Natalis op 10 januari 2020.

Met Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC gaan we onze wetenschappelijke samenwerking structureel verder uitbouwen op het gebied van Health & Technology. We werken aan een gezamenlijk ecosysteem. Ons volgende thema is Kunstmatige Intelligentie, gedragen door onderzoeksgroepen van de TU Delft, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit en de twee medische centra. In eerste instantie wordt gericht op 30 nieuwe Artificial Intelligence Labs. Op het gebied van grootstedelijke vraagstukken vormen dezelfde partners een gezamenlijk initiatief, met locaties voor co-creatie in de regio.

Ook bij de samenwerking met bedrijven zie je dat de vorm van die samenwerking evolueert: de innovatie-keten wordt een innovatie-ecosysteem. Het is steeds minder zo dat de universiteit eerst iets ontwikkelt en bedrijven het daarna overnemen. Bij de university 4.0 zijn bedrijven meer aanwezig op de campus en zijn veel eerder betrokken bij het onderzoek. Denk aan QuTech, een publiek-private samenwerking tussen TNO en de TU Delft.  Dat vereist natuurlijk afspraken om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te waarborgen. Daarnaast vind ik het belangrijk om ethische vragen bij innovatie op de agenda te zetten: niet alles wat mogelijk is, is wenselijk.”

Curriculum

Tim van der Hagen (1959) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij promoveerde in 1989 aan de TU Delft en bleef er na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft waar stralinggerelateerd onderzoek wordt gedaan naar energie, materialen en gezondheid. Tussen 2005 en 2012 was hij er directeur. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Van september 2010 tot zijn benoeming als CvB–voorzitter in mei 2016, was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Sinds 1 januari 2018 is hij tevens rector magnificus van de TU Delft. In 2020 werd hij herbenoemd, opnieuw voor een periode van vier jaar.

Hij is tevens bestuurslid van de Alliantie van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE) , en van de Federatie 4 Technische Universiteiten (4TU), board member van de Economic Board Zuid-Holland, lid van de Raad van Toezicht van Medical Delta, lid van de Commissie Technologie en Innovatie van VNO-NCW, bestuurslid van het Universiteitsfonds Delft en per 1 april is hij lid van de Raad van Commissarissen van Gasunie.

Hij was voorzitter van de Taakgroep Innovatie van het Klimaatakkoord die begin 2019 de IKIA (Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie) heeft afgeleverd. Deze agenda beschrijft de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord. Het stelt kennisinstellingen, departementen en bedrijven in staat om de innovatieopgaven te vertalen naar hun eigen programmering.

In april 2021 lanceerde de TU Delft onder zijn leiding een uitgebreid Climate Action Programma, dat voorziet in extra investeringen in Climate Action onderzoek en onderwijs, maar ook in het duurzamer maken van de Delftse campus. De basis daarvoor was gelegd in 2019 in de Klimaatvisie waarmee de TU Delft een wetenschappelijke onderbouwing wil bieden voor de discussie over klimaatplannen. In 2015 was hij een van de initiatiefnemers van het Delft Plan, de visie van de TU Delft op hoe Nederland een regierol kan nemen in de energiemarkt van Europa. Dat jaar was hij tevens medeauteur van het advies Rijk zonder CO2 â€“ naar een duurzame energievoorziening in 2050 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Hij zetelt in het bestuur van NERA (Netherlands Energy Research Alliance) en van GROW (Growth through Research, Development and Demonstration in Offshore Wind), en is lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Daarnaast is hij bestuurslid van NICAS (Netherlands Institute for Conservation, Art and Science) en lid van de Raad van Toezicht van Theater De Veste, Delft.

Van mei 2014 tot mei 2016 was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Holland PTC (Holland Particle Therapy Centre), het behandelingscentrum voor protonentherapie, dat in Delft opgericht werd door de medische centra Erasmus MC en LUMC, en de TU Delft. Naast de behandeling van kankerpatiĂ«ntenzorg verzorgt HollandPTC onderwijs en biedt ruimte aan baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. 

In mei 2016 werd Van der Hagen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

In zijn vrije tijd speelt hij in een pop-coverband en bezoekt graag (jazz)concerten, theaters en musea. 

Rector Magnificus / Voorzitter CvB

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen