College voor Promoties

Het College voor Promoties (CvP) bestaat uit de Rector Magnificus (voorzitter), de Conrector (vicevoorzitter) en de decanen van de faculteiten (of een door de decaan voorgedragen hoogleraar van de faculteit). Een college voor promoties van een universiteit is bevoegd de graad Doctor te verlenen op grond van de promotie. De wettelijke bepalingen voor het College voor Promoties zijn vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Het College voor Promoties heeft als taken:

 

  • Vaststellen van het promotiereglement.
  • Toelaten van promovendi tot het promotietraject aan de TU Delft.
  • Benoemen van promotoren en het samenstellen van promotiecommissies.
  • Organiseren van de evaluatie en verdediging van de proefschriften.
  • Verlenen van het doctoraat of doctoraat honoris causa.
  • Adviseren over het instellen van bijzondere leerstoelen.
  • Verlenen van ontheffing van het programma voor Doctoral Education of van vrijstelling van onderdelen daarvan aan promovendi, individueel of als groep.