Groepsraad

De Groepsraad is een overlegorgaan dat bestaat uit de leden van het College van Bestuur en de decanen van de acht faculteiten.

In de Groepsraad voert het College van Bestuur driewekelijks overleg met de decanen over zaken van algemeen belang die de TU Delft in haar geheel aangaan. Dit staat mede in relatie tot de specifieke belangen van de faculteiten en is gericht op het bevorderen van de eenheid en de ontwikkeling van de universiteit als instelling.

College van Bestuur

 • Prof.dr.ir. T.H.J.J. (Tim) van der Hagen, (Rector Magnificus, tevens voorzitter CvB)
 • Prof.dr. R.F. (Rob) Mudde, (Vice Rector Magnificus/Vice President Education)
 • Drs. M.E. (Marien) van der Meer, (Vice President Operations)

De decanen van de faculteiten

 • Prof.dr.ir. C.G. (Caspar) Chorus, IO
 • Prof.dr. H.G.C. (Henri) Werij, LR
 • Prof.dr.ir. L.J. (Lucas) van Vliet, EWI
 • Prof.dr.ir.  P.M. (Paulien) Herder, TNW
 • Prof.drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, TBM
 • Prof.ir. D.E. (Dick)  van Gameren¸ BK
 • Prof.dr.ir. J.D. (Jan Dirk) Jansen, CiTG
 • Prof.dr.ir. A. (Fred) van Keulen, 3mE

Secretaris Groepsraad

 • Dr. A.R. (AndrĂ©) Groenhof

Ambtelijke ondersteuning Groepsraad

 • Drs. J.C.M. (Jacqueline) Pietersen