Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad?  

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit leden die elke drie jaar worden gekozen door en uit het personeel. De OR praat mee over beslissingen van het college van bestuur die direct of indirect de belangen van de medewerkers raken. Over veel besluiten vraagt het college van bestuur het advies van de OR, en in sommige gevallen moet om instemming van de OR worden gevraagd. Naast de OR kent de universiteit voor ieder onderdeel (de acht faculteiten, onderzoeksinstituut QUtech en de Universiteitsdienst) een Onderdeelcommissie (OdC). Zij praten mee, adviseren en stemmen al dan niet in over onderwerpen die het belang van de faculteit of dienst niet overschrijden. De OR is te bereiken via OR@tudelft.nl

Speerpunten

Visie op de groei van de TU Delft

De TU Delft lijkt maar te blijven groeien. Meer studenten melden zich voor onze opleidingen. Aan onderzoekers wordt gevraagd zich te bewijzen door extern geld binnen te halen, met nieuwe onderzoeksprojecten tot gevolg. Voorkomen moet worden dat groei tot negatieve effecten leidt, bijvoorbeeld op de werkdruk en de werksfeer of op de beschikbaarheid van faciliteiten. De OR wil via het speerpunt ‘Visie op groei’ het CvB scherp houden negatieve effecten van de groei te beheersen.
/* */