Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad?  

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit leden die elke drie jaar worden gekozen door en uit het personeel. De OR praat mee over beslissingen van het college van bestuur die direct of indirect de belangen van de medewerkers raken. Over veel besluiten vraagt het college van bestuur het advies van de OR, en in sommige gevallen moet om instemming van de OR worden gevraagd. Naast de OR kent de universiteit voor ieder onderdeel (de acht faculteiten, onderzoeksinstituut QUtech en de Universiteitsdienst) een Onderdeelcommissie (OdC). Zij praten mee, adviseren en stemmen al dan niet in over onderwerpen die het belang van de faculteit of dienst niet overschrijden. De OR is te bereiken via OR@tudelft.nl

Voorzitter

 • dr. Menno Blaauw (TNW/RID)

Vice-voorzitter

 • dr. Claudia Werker (TBM)

Secretaris

 • Eveline Matroos (3mE)

Leden

 • mw ing Marinka Almering (UD/HR S&E)
 • Roy Amirullah (UD/ICT&FM)
 • de heer dr. ir.  Maarten Bakker (CiTG)
 • dr. Menno Blaauw (TNW/RID)
 • mw Stella Böger (UD/ESA)
 • dr. Aaron Ding (TBM)
 • Diana Droog (TBM)
 • Marion Faludi (3mE)
 • Regina Hoffmann (TBM)
 • Arjan van der Hulst (UD/F)
 • dr.ir. Marleen Keijzer (EWI)
 • ir. Winke Kloosterman BSc (UD/ESA)
 • dr.ir. Bert Jan Kooij (EWI)
 • Ronald Kuil (UD/CRE&FM)
 • Marco Mansveld (UD/ICT)
 • Eveline Matroos (3mE)
 • Koen Mulderij (UD/ICT&FM)
 • ir. Paul Roling (LR)
 • Maaike Swarte (TNW)
 • dr.-ing. Cornel Thill (3mE)
 • Rob van der Vlies (UD/CRE&FM)
 • ir. Olaf Voorwinde (3mE)
 • dr. Claudia Werker (TBM)
 • ir. Herman de Wolff (BK)
 • dr.ir Stephan Wong (EWI)
/* */