Prof. ir. K.Ch.A.M. Luyben

Karel Ch.A.M. Luyben was van 2010 tot en met 2017, Rector Magnificus van de TU Delft. Van 1 september 2015 tot 1 mei 2016 was hij daarnaast waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. Hij is geboren in Tilburg in 1951. Luyben studeerde Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven, met als afstudeerrichting Fysische Technologie, en haalde zijn MSc-diploma in 1976. 
Daarna ging hij naar de Landbouw Universiteit Wageningen, waar hij als onderzoeker (en later als supervisor) werkte op het gebied van Procestechnologie. Zijn onderzoek richtte zich op transportverschijnselen in drogende materialen en actieve koolstof. Hierna werkte hij een jaar lang als onderzoeker in het bedrijfsleven, bij Bayer in Duitsland en bij Cehave in Nederland.

Per heden is Karel Luyben trekker van het Open Science project vanuit de TU Delft. 

Hoogleraar Bioprocestechnologie

In 1983 werd Luyben benoemd tot hoogleraar Bioprocestechnologie aan de TU Delft. In 1984 werd hij aangesteld als president van de joint venture ‘Biotechnologie Delft Leiden’, waar hij biotechnologische activiteiten opzette aan zowel de universiteit van Delft als aan die van Leiden. Van 1985 tot 1990 was hij voorzitter van de Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV).

Wetenschappelijk Directeur

Luyben was Wetenschappelijk Directeur van de onderzoekschool ‘Biotechnological Sciences Delft Leiden’ (BSDL) van de oprichting in 1993 tot 1998. In 1989, was hij mede-oprichter van BIRD Engineering, een biotechnologisch bedrijf dat oplossingen en adviezen biedt aan de biotechnologische industrie.

Sleutelpositie

Luyben heeft diverse andere sleutelposities bekleed op het gebied van biotechnologie en procestechnologie, waaronder die van voorzitter van de European Federation of Biotechnology (EFB).

Gedurende zijn gehele carrière, heeft Luyben adviezen gegeven aan het bedrijfsleven op het terrein van technologie en strategie & beleid. Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften, boeken en proceedings. Hij heeft meer dan 200 internationale lezingen en seminars gegeven en is promotor geweest voor ongeveer 30 promovendi.

Decaan

Van april 1998 tot september 2009 was Luyben decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft. Hij was verantwoordelijk voor het management en ontwikkeling van deze grote, research-geörienteerde faculteit.

/* */