Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemde Raad van Toezicht (RvT) . De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en heeft een aantal in de wet vastgelegde taken. Lees hier meer over in Het reglement Raad van Toezicht TU Delft of in het Reglement Audit Commissie.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden benoemd, geschorst en ontslagen. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmalige herbenoeming mogelijk is voor eveneens vier jaar. De Secretaris Universiteit is secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies.

Commissies

De Raad kent drie commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek en de Benoemings- en Remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Ir. T.J.G. Collot d’Escury (managing partner Roland Berger BV, voorzitter)
  • Prof. dr. L.L.G. Soete (oud Rector Magnificus Universiteit Maastricht, honorair hoogleraar School of Business and Economics aan de Universiteit van Maastricht, vice voorzitter)
  • Ir. H.L. Wachters (partner Eden McCallum)
  • Drs. M.J.J. van Beek (voorzitter Raad van Bestuur (CEO) van TenneT Holding B.V.)
  • Drs. P. Verhagen (CFO ASM International)

Aftreedrooster

  • Ir. T.J.G. Collot d’Escury, voorzitter, benoemd tot 1 juli 2025, 1e termijn
  • Prof. dr. L.L.G. Soete, benoemd tot 1 mei 2025, 2e termijn
  • Ir. H.L. Wachters, benoemd tot 1 januari 2025, 1e termijn
  • Drs. M.J.J. van Beek, benoemd tot 1 april 2027, 1e termijn
  • Drs. P. Verhagen, benoemd tot 1 september 2027, 1e termijn