Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemde Raad van Toezicht (RvT) . De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en heeft een aantal in de wet vastgelegde taken. Lees hier meer over in Het reglement Raad van Toezicht TU Delft.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden benoemd, geschorst en ontslagen. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmalige herbenoeming mogelijk is voor eveneens vier jaar. De Secretaris Universiteit is secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies.

Commissies

De Raad kent drie commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek en de Benoemings- en Remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Drs. ir. J. van der Veer (o.a. oud CEO Shell, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Philips en lid van de toezichtsraad Platform Talent voor Technologie) 
  • Mw. ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen MBA (o.a. bestuurslid van de Stichting Zorg en Bijstand in Den Haag en bestuurslid van African Parks Conservation)
  • Prof. dr. L.L.G. Soete (o.a. honorair hoogleraar School of Business and Economics aan de Universiteit van Maastricht en professorial fellow UNI-MERIT)
  • Drs. G. de Zoeten RC (CFO InchCape)
  • Drs. C.G. Gehrels (European Cities Director en City Executive Amsterdam/Rotterdam Arcadis)

Aftreedrooster

  • Drs. ir. J. van der Veer, voorzitter: benoemd tot 1 juli 2021, 2e termijn
  • Mw. Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen MBA: benoemd tot  1 januari 2021, 2e termijn
  • Drs. G. de Zoeten RC, benoemd tot 1 mei 2020, 1e termijn
  • Drs. C.G. Gehrels: benoemd tot 1 juni 2023, 2e termijn
  • Prof. dr. L.L.G. Soete, benoemd tot 1 mei 2021, 1e termijn