TU Delft Holdings

De TU Delft Holdings dragen bij aan het realiseren van de valorisatiedoelstellingen van TU Delft. Onder de TU Holdings vallen Delft Enterprises B.V. en TDH Services B.V.

Delft Enterprises B.V. (DE) is in 2008 opgericht. Het is de participatiemaatschappij van de TU Delft en een 100% deelneming. DE investeert in startup-bedrijven gebaseerd op kennis van TU Delft in ruil voor een aandelenbelang. De investering kan in de vorm van financiƫle en niet-financiƫle bijdragen vanuit DE of de TU Delft, bijvoorbeeld knowhow en intellectuele eigendomsrechten, faciliteiten, ondersteuning en (beperkt) startup kapitaal. Als aandeelhouder is DE actief betrokken bij de startups.

TU Delft Services B.V. (TDS) is een 100% deelneming van de TU Delft. De activiteiten van TDS ondersteunen de activiteiten van de TU Delft die beter in een BV-vorm of andere private entiteit passen. Fiscale motieven, risicobeheersing en zeggenschap kunnen doorslaggevend zijn in de keuze van de TU Delft om activiteiten in een entiteit onder TDS te plaatsen. TDS richt de entiteiten op en beheert die met medewerking van Finance en Legal Services. Het College van Bestuur van de TU Delft ziet toe op de uitvoering van het beleid van TDS.